Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (12)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A - Aangenomen - ChristenUnie, VVD - Stikstofreductie

DOCUVITP-2755030-v1-Amendement-A-Aangenomen-CU-VVD-Stikstofreductie.PDF PDF, 991.99 KB

Metadata

Publicatie datum
17-02-2021
Laatst gewijzigd
25-02-2021 15:28
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B - Verworpen - VVD - Incidentele middelen voor de basis op orde vergunningen

DOCUVITP-2755031-v1-Amendement-B-Verworpen-VVD-Incidentele-middelen-voor-de-basis-op-orde-vergunnigen.PDF PDF, 1008.93 KB

Metadata

Publicatie datum
17-02-2021
Laatst gewijzigd
25-02-2021 15:28
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement C - Verworpen - GroenLinks - Extra fondsen voor maatregelen ten gunste van emissie arme natuurinclusieve agrarische landbouw

Amendement D - Verworpen - PvdD - Geen stikstof verbetermaatregelen die het dierenwelzijn verslechteren

Amendement E - Verworpen - PvdD - Geen investeringen in luchtwegen

DOCUVITP-2755034-v1-Amendement-E-Verworpen-PvdD-Geen-investeringen-in-luchtwegen.PDF PDF, 1002.64 KB

Metadata

Publicatie datum
17-02-2021
Laatst gewijzigd
25-02-2021 15:28
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement F - Verworpen - PvdD - Aanvullende voorwaarden legalisering PAS-melders Flevoland

Amendement G - Verworpen - PvdD - Forse reductie landbouwdieren en aanpak natuurherstel

DOCUVITP-2755036-v1-Amendement-G-Verworpen-PvdD-Forse-reductie-landbouwdieren-en-aanpak-natuurherstel.PDF PDF, 1.03 MB

Metadata

Publicatie datum
17-02-2021
Laatst gewijzigd
25-02-2021 15:28
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement H - Ingetrokken - SGP - Monitoring stikstof Flevoland

DOCUVITP-2755038-v1-Amendement-H-Ingetrokken-SGP-Monitoring-stikstof-Flevoland.PDF PDF, 1.2 MB

Metadata

Publicatie datum
17-02-2021
Laatst gewijzigd
25-02-2021 15:28
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement I - Ingetrokken - PVV - Opnemen indicatoren

DOCUVITP-2755040-v1-Amendement-I-Ingetrokken-PVV-Opnemen-indicatoren.PDF PDF, 1.39 MB

Metadata

Publicatie datum
17-02-2021
Laatst gewijzigd
25-02-2021 15:28
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement J - Ingetrokken - PVV - Niet instemmen maar vaststellen

DOCUVITP-2755041-v1-Amendement-J-Ingetrokken-PVV-Niet-instemmen-maar-vaststellen.PDF PDF, 962.07 KB

Metadata

Publicatie datum
17-02-2021
Laatst gewijzigd
25-02-2021 15:28
Zichtbaarheid
Openbaar