Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (15)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling - Monitoring landschapselementen

DOCUVITP-1754247-v2-Mededeling-Monitoring-landschapselementen.PDF PDF, 1.08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-08-2015
Laatst gewijzigd
27-08-2015 13:56
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling wijziging openstellingsbesluit 2016-1 Agrarisch natuurbeheer

DOCUVITP-1778542-v3-Mededeling-wijziging-openstellingsbesluit-2016-1-Agrarisch-natuurbeheer.PDF PDF, 170.06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-08-2015
Laatst gewijzigd
27-08-2015 13:57
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Werelderfgoed Schokland zijn omgeving-opheffing aanlegstelstel vergunningen archeologie

DOCUVITP-1779528-v2-Mededeling-Werelderfgoed-Schokland-zijn-omgeving-opheffing-aanlegstelstel-vergunningen-archeologie.PDF PDF, 1.02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-08-2015
Laatst gewijzigd
27-08-2015 13:57
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Verzoek aan Bij 12-Faunafonds om restantbudget faunaschade 2014 iin te zetten voor faunaschade 2015

DOCUVITP-1780158-v6-Mededeling-Verzoek-aan-Bij-12-Faunafonds-om-restantbudget-faunaschade-2014-iin-te-zetten-voor-faunaschade-2015.PDF PDF, 210.41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-08-2015
Laatst gewijzigd
27-08-2015 13:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling over moties en toezeggingen OV

DOCUVITP-1781503-v5-Mededeling-over-moties-en-toezeggingen-OV.PDF PDF, 784.47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-08-2015
Laatst gewijzigd
27-08-2015 13:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling nav Omroep Flevoland Nationaal Park Oostvaardersplassen

DOCUVITP-1785169-v2-Mededeling-nav-Omroep-Flevoland-Nationaal-Park-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 135.85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-08-2015
Laatst gewijzigd
27-08-2015 13:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Stichting Batavialand-verantwoording bijdrage 2014 + BedrijfsplanSt. Erfgoedpark Batavialand

DOCUVITP-1787029-v1-Stichting-Batavialand-verantwoording-bijdrage-2014-BedrijfsplanSt-Erfgoedpark-Batavialand.PDF PDF, 62.13 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-08-2015
Laatst gewijzigd
27-08-2015 14:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling vertraging aanbesteding regiotaxi

DOCUVITP-1770528-v1-vMededeling-vertraging-aanbesteding-regiotaxi.pdf PDF, 85.59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
20-08-2015
Laatst gewijzigd
20-08-2015 10:43
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling-Beantwoording door GS van brief Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland

DOCUVITP-1767104-v2-Mededeling-Beantwoording-door-GS-van-brief-Vogel-en-Natuurwacht-Zuid-Flevoland.PDF PDF, 405.96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
20-08-2015
Laatst gewijzigd
20-08-2015 10:43
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling vertraging realisatie project Waterlandseweg

DOCUVITP-1772290-v3-Mededeling-vertraging-realisatie-project-Waterlandseweg.pdf PDF, 237.74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
20-08-2015
Laatst gewijzigd
20-08-2015 10:44
Zichtbaarheid
Openbaar