Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (19)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling obstakelverlichting einde onderzoek augustus 2015

08-DOCUVITP-1789568-v4-Mededeling-obstakelverlichting-einde-onderzoek-augustus-2015.pdf PDF, 797.67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-09-2015
Laatst gewijzigd
23-09-2015 14:21
Zichtbaarheid
Openbaar

Randstedelijke Rekenkamer-TMI regeling-Speuren naar vernieuwing

04-DOCUVITP-1797166-v1-Randstedelijke-Rekenkamer-TMI-regeling-Speuren-naar-vernieuwing.PDF PDF, 1.26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-09-2015
Laatst gewijzigd
23-09-2015 13:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Randstedelijke Rekenkamer-Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen

03-DOCUVITP-1796511-v1-Randstedelijke-Rekenkamer-Financieel-toezicht-gemeenschappelijke-regelingen.PDF PDF, 3.29 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-09-2015
Laatst gewijzigd
23-09-2015 13:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Motie Hart voor Flevoland

02-DOCUVITP-1786088-v2-Mededeling-Motie-Hart-voor-Flevoland.pdf PDF, 289.2 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-09-2015
Laatst gewijzigd
23-09-2015 13:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling instemming provincie Flevoland op concept-definitief Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen

01-DOCUVITP-1794263-v2-Mededeling-instemming-provincie-Flevoland-op-concept-definitief-Natura-2000-beheerplan-Oostvaardersplassen.pdf PDF, 213.88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-09-2015
Laatst gewijzigd
23-09-2015 13:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Openstellingsbesluit 2016-2 Subsidieverordening Natuur en Landschap

DOCUVITP-1788291-v3-Mededeling-Openstellingsbesluit-2016-2-Subsidieverordening-Natuur-en-Landschap.PDF PDF, 141.88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-09-2015
Laatst gewijzigd
17-09-2015 13:31
Zichtbaarheid
Openbaar

Reactie Rechtspraak Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 (MJP)

DOCUVITP-1792981-v1-Reactie-Rechtspraak-Meerjarenplan-van-de-Rechtspraak-2015-2020-MJP.PDF PDF, 670.99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-09-2015
Laatst gewijzigd
17-09-2015 13:33
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Selectie nieuwe dienstauto's

DOCUVITP-1757431-v3-Mededeling-Selectie-nieuwe-dienstauto-s.PDF PDF, 340.96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-09-2015
Laatst gewijzigd
17-09-2015 13:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

DOCUVITP-1788350-v2-Mededeling-Eerste-wijziging-Subsidieverordening-Natuur-en-Landschapsbeheer-Flevoland-2016.PDF PDF, 1.02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-09-2015
Laatst gewijzigd
17-09-2015 13:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling aanbieden MBVI 2015-2019 en 1e meting prestatie indicatoren

DOCUVITP-1781495-v2-Mededeling-aanbieden-MBVI-2015-2019-en-1e-meting-prestatie-indicatoren.PDF PDF, 1.38 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-09-2015
Laatst gewijzigd
17-09-2015 13:31
Zichtbaarheid
Openbaar