Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (17)

Exporteren naar

PDF Excel

College van Gedeputeerde Staten-dialoogsessies College Uitvoeringsprogramma 2015-2019 (CUP)

09-DOCUVITP-1767483-v1-dialoogsessies-College-Uitvoeringsprogramma-2015-2019-CUP.PDF PDF, 8.15 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-06-2015
Laatst gewijzigd
25-06-2015 14:12
Zichtbaarheid
Openbaar

Burgergroep Almere Floriade-mail 23 juni-aanbevelingen Floriade

08-DOCUVITP-1766715-v1-Burgergroep-Almere-Floriade-mail-23-juni-aanbevelingen-Floriade.PDF PDF, 1.99 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-06-2015
Laatst gewijzigd
25-06-2015 14:03
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarstukken 2014 Nieuw Land Erfgoedcentrum

07-DOCUVITP-1743263-v1-Jaarstukken-2014-Nieuw-Land-Erfgoedcentrum.PDF PDF, 33.94 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-06-2015
Laatst gewijzigd
25-06-2015 14:02
Zichtbaarheid
Openbaar

Randstedelijke Rekenkamer - Doorwerkingsonderzoek Verbonden Partijen

06-DOCUVITP-1766013-v1-Randstedelijke-Rekenkamer-Doorwerkingsonderzoek-Verbonden-Partijen.PDF PDF, 311.69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-06-2015
Laatst gewijzigd
25-06-2015 14:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Meicirculaire Provinciefonds 2015

04-DOCUVITP-1760303-v3-Mededeling-Meicirculaire-Provinciefonds-2015.pdf PDF, 206.7 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-06-2015
Laatst gewijzigd
25-06-2015 13:56
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Beantwoording vragen Perspectiefnota 2015-2019

03-DOCUVITP-1762898-v4-Mededeling-Beantwoording-vragen-Perspectiefnota-2015-2019.pdf PDF, 1.55 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-06-2015
Laatst gewijzigd
25-06-2015 13:56
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling voortgangsrapportage programma Nieuwe Natuur juni 2015

02-DOCUVITP-1754386-v3-Mededeling-voortgangsrapportage-programma-Nieuwe-Natuur-juni-2015.pdf PDF, 7.11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-06-2015
Laatst gewijzigd
25-06-2015 13:56
Zichtbaarheid
Openbaar

Medeling inzake Jaarprogramma 2015 Almere 2.0 (projectenlijst 2015)

01-DOCUVITP-1711346-v5-PS-Medeling-inzake-Jaarprogramma-2015-Almere-2-0-projectenlijst-2015.pdf PDF, 2.6 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-06-2015
Laatst gewijzigd
25-06-2015 13:55
Zichtbaarheid
Openbaar

De Groene Zaak-mail 15 juni 2015-onderzoek dienstauto s Gedeputeerde Staten

DOCUVITP-1763566-v1-De-Groene-Zaak-mail-15-juni-2015-onderzoek-dienstauto-s-Gedeputeerde-Staten.pdf PDF, 1.4 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2015
Laatst gewijzigd
18-06-2015 14:28
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling-IFA 2 11007- Kunstlinie Almere-Flevoland

DOCUVITP-1743256-v7-Mededeling-IFA-2-11007-Kunstlinie-Almere-Flevoland.PDF PDF, 132.57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2015
Laatst gewijzigd
18-06-2015 14:28
Zichtbaarheid
Openbaar