Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (2)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A (Verworpen) - PvdA, GL, PvdD - Vervallen van de bijlage 'contouren voor de koers'

DOCUVITP-2031773-v1-Amendement-A-Verworpen-PvdA-GL-PvdD-Vervallen-vd-bijlage-contouren-voor-de-koers.PDF PDF, 853.28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-02-2017
Laatst gewijzigd
17-02-2017 17:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B (Verworpen) - PvdD - Geen afschot van gezonde dieren in de Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2031774-v1-Amendement-B-Verworpen-PvdD-Geen-afschot-van-gezonde-dieren-in-de-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 760.33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-02-2017
Laatst gewijzigd
17-02-2017 17:51
Zichtbaarheid
Openbaar