Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (24)

Exporteren naar

PDF Excel

Besluitenlijst Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 21 september 2017

DOCUVITP-2146675-v1-Besluitenlijst-Programmaraad-Randstedelijke-Rekenkamer-21-09-2017.PDF PDF, 108.69 KB

Metadata

Publicatie datum
26-10-2017
Laatst gewijzigd
02-11-2017 09:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Flevoland ziet ambities onderstreept in regeerakkoord

DOCUVITP-2146674-v1-Flevoland-ziet-ambities-onderstreept-in-regeerakkoord.PDF PDF, 63.98 KB

Metadata

Publicatie datum
26-10-2017
Laatst gewijzigd
02-11-2017 09:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 7

DOCUVITP-2146673-v1-Maandelijks-MRA-Raads-en-Statenleden-bericht-editie-7.PDF PDF, 205.31 KB

Metadata

Publicatie datum
26-10-2017
Laatst gewijzigd
02-11-2017 09:36
Zichtbaarheid
Openbaar

Bemiddeling Windpark Zeewolde

DOCUVITP-2142352-v2-Bemiddeling-Windpark-Zeewolde-2.PDF PDF, 101.35 KB

Metadata

Publicatie datum
26-10-2017
Laatst gewijzigd
02-11-2017 09:36
Zichtbaarheid
Openbaar

Nieuwsbrief Statenlid nu - nummer 5

DOCUVITP-2142508-v1-Nieuwsbrief-Statenlid-nu-nummer-5.pdf PDF, 59.59 KB

Metadata

Publicatie datum
19-10-2017
Laatst gewijzigd
19-10-2017 09:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. 100 jaar Zuiderzeewet stand van zaken van de voorbereidingen van de viering

Nieuwsbrief maand Aangepast Sporten

DOCUVITP-2142515-v1-Nieuwsbrief-maand-Aangepast-Sporten.pdf PDF, 526.64 KB

Metadata

Publicatie datum
19-10-2017
Laatst gewijzigd
19-10-2017 09:56
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Evaluatie subsidieverlening CMO Flevoland

DOCUVITP-2132037-v3-2017-Mededeling-Evaluatie-subsidieverlening-CMO-Flevoland-2.PDF PDF, 283.52 KB

Metadata

Publicatie datum
19-10-2017
Laatst gewijzigd
19-10-2017 09:50
Zichtbaarheid
Openbaar

E-mail RRK inzake Restauratie van rijksmonumenten in Flevoland

DOCUVITP-2142534-v1-E-mail-RRK-inzake-Restauratie-van-rijksmonumenten-in-Flevoland.pdf PDF, 46.9 KB

Metadata

Publicatie datum
19-10-2017
Laatst gewijzigd
19-10-2017 09:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Verslag workshop programmering provinciaal rekenkameronderzoek 03 oktober 2017

DOCUVITP-2142529-v1-Verslag-workshop-programmering-provinciaal-rekenkameronderzoek-03-oktober-2017.PDF PDF, 1.15 MB

Metadata

Publicatie datum
19-10-2017
Laatst gewijzigd
19-10-2017 09:49
Zichtbaarheid
Openbaar