Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (39)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Brief Dierenbescherming dd 24 oktober 2016 aangande hulp IWLD Provincie Flevoland

DOCUVITP-1983778-v1-Brief-Dierenbescherming-dd-24-oktober-2016-aangande-hulp-IWLD-Provincie-Flevoland.pdf PDF, 40.63 KB

Metadata

Publicatie datum
27-10-2016
Laatst gewijzigd
27-10-2016 11:05
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief dd 20 oktober 2016 FBE Flevoland naar aanleiding verordening uitvoering wet Natuurbescherming

DOCUVITP-1983774-v1-Brief-dd-20-oktober-2016-FBE-Flevoland-naar-aanleiding-verordening-uitvoering-wet-Natuurbescherming.PDF PDF, 562.66 KB

Metadata

Publicatie datum
27-10-2016
Laatst gewijzigd
27-10-2016 11:05
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Liquiditeitsprognose

DOCUVITP-1981390-v3-Mededeling-Liquiditeitsprognose.PDF PDF, 127.12 KB

Metadata

Publicatie datum
27-10-2016
Laatst gewijzigd
27-10-2016 11:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Barro ontheffing verleend

DOCUVITP-1979500-v4-Mededeling-PS-Barro-ontheffing-verleend.PDF PDF, 459.41 KB

Metadata

Publicatie datum
27-10-2016
Laatst gewijzigd
27-10-2016 11:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Gezamenlijke reactie gemeenten Dronten Lelystad en Zeewolde op het Regioplan Wind op Land aangaande eenzijdige amendering door PS

Mededeling - Subsidiebesluiten hardheidsclausule

DOCUVITP-1930147-v6-Mededeling-PS-subsidiebesluiten-hardheidsclausule.PDF PDF, 544.02 KB

Metadata

Publicatie datum
27-10-2016
Laatst gewijzigd
27-10-2016 11:02
Zichtbaarheid
Openbaar

Vastgestelde begroting 2017 OFGV en reacties zienswijze 2016 en 2017

DOCUVITP-1981014-v1-Vastgestelde-begroting-2017-OFGV-en-reacties-zienswijze-2016-2017-gecombineerd.PDF PDF, 650.65 KB

Metadata

Publicatie datum
20-10-2016
Laatst gewijzigd
20-10-2016 11:31
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Duurzaamheidsnotitie Amsterdam Lelystad Airport/Lelystad Airport Business Park

DOCUVITP-1972257-v5-Mededeling-aan-PS-over-duurzaamheidsnotitie-Luchthaven-Lelystad.PDF PDF, 2.47 MB

Metadata

Publicatie datum
20-10-2016
Laatst gewijzigd
19-10-2016 16:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Rapport Informatieveiligheid

DOCUVITP-1977347-v2-2016-Mededeling-bespreking-cie-Bestuur-Rapport-informatieveiligheid.PDF PDF, 102.99 KB

Metadata

Publicatie datum
20-10-2016
Laatst gewijzigd
19-10-2016 16:05
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Luwtemaatregelen Hoornse Hop

DOCUVITP-1978559-v3-PS-mededeling-Luwtemaatregelen-Hoornse-Hop-okt-2016.PDF PDF, 107.23 KB

Metadata

Publicatie datum
20-10-2016
Laatst gewijzigd
19-10-2016 16:05
Zichtbaarheid
Openbaar