Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (42)

Exporteren naar

PDF Excel

Noordelijk Burger Overleg - Wet Maatregelen Covid-19

DOCUVITP-2695099-Wet-Maatregelen-Covid-19.pdf PDF, 335.31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-10-2020
Laatst gewijzigd
29-10-2020 10:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming - Huidige bossenstrategie doodsteek voor bestaande bos-ecosystemen

DOCUVITP-2693870-Huidige-bossenstrategie-doodsteek-voor-bestaande-bos-ecosystemen.pdf PDF, 97.63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-10-2020
Laatst gewijzigd
29-10-2020 10:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Toezegging monitoring Natuur

DOCUVITP-2693418-v4-Toezegging-monitoring-Natuur-commissie-RND-29-sept-2020.PDF PDF, 2.68 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-10-2020
Laatst gewijzigd
29-10-2020 10:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Schriftelijke vragen – CDA, Forum voor Democratie, SGP - Lobbyprogramma’s

DOCUVITP-2690112-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-CDA-FvD-SGP-Lobbyprogramma-s-1.pdf PDF, 1.64 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-10-2020
Laatst gewijzigd
29-10-2020 10:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Voortgangsrapportage Aansluiting A6 en Anthony Fokkerweg

DOCUVITP-2689589-v5-17129-12-PO-Mededeling-Voortgangsrapportage-Aansluiting-A6-en-Anthony-Fokkerweg.PDF PDF, 680.62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-10-2020
Laatst gewijzigd
29-10-2020 10:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Besluit levering gronden project Oostkant Dronten programma Nieuwe Natuur

DOCUVITP-2587184-v4-PS-mededeling-Besluit-levering-gronden-project-Oostkant-Dronten-programma-Nieuwe-Natuur.PDF PDF, 843.47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-10-2020
Laatst gewijzigd
29-10-2020 10:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - Forum voor Democratie - Lossen van slib in de Marker Wadden

DOCUVITP-2685194-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-FvD-Lossen-van-slib-in-de-Marker-Wadden-1.PDF PDF, 837.55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-10-2020
Laatst gewijzigd
22-10-2020 13:57
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte Almere

DOCUVITP-2682395-v4-Aanvraag-opsporingsvergunning-aardwarmte-Almere.PDF PDF, 213.31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-10-2020
Laatst gewijzigd
22-10-2020 12:10
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Handelingsperspectief oostflank regionaal perspectief

DOCUVITP-2685102-v3-Handeligsperspectief-oostflank-regionaal-perspectief.PDF PDF, 10.41 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-10-2020
Laatst gewijzigd
22-10-2020 12:10
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Coronamonitor week 43

DOCUVITP-2686235-v4-Mededeling-Coronamonitor-week-43.PDF PDF, 1.2 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-10-2020
Laatst gewijzigd
22-10-2020 12:10
Zichtbaarheid
Openbaar