Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (54)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 8 VVD/SP/CU/D66 Gooiseweg AANGENOMEN Voor 37 Tegen 2

qsd01.pdf PDF, 107.35 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 30 CU/PvdA/CDA Sportservice Flevoland VERWORPEN Voor 19 Tegen 20

qsf01.pdf PDF, 113.1 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 36 50 plus Werkgelegenheid VERWORPEN Voor 4 Tegen 35

qsg001.pdf PDF, 53.74 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 4 VVD/CU/SP/D66/CDA/SGP/50 plus/PvdA Startnotitie voorafgaand aan beleidsnotitie AANGENOMEN Statenbreed

qs101.pdf PDF, 103.6 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 51 SP Stille lasten VERWORPEN Voor 15 tegen 24

qsgy01.pdf PDF, 82.25 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 7 Economie VVD Statendag 16-11-2011 INGETROKKEN

qs4401.pdf PDF, 74.52 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 13 SP Instelling Provinciale Jongerenraad Ingetrokken. Statendag 16-11-2011

qs4601.pdf PDF, 74.97 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 12 SP Toetsingskader overdracht Jeugdzorg VERWORPEN Voor 7 Tegen 32

qsp01.pdf PDF, 68.39 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 39 PvdD Stimuleren weidegang koeien INGETROKKEN

qs4k01.pdf PDF, 48.07 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 19 SP Stresstest provinciale financien VERWORPEN Voor 5 Tegen 34

qs2501.pdf PDF, 79.35 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar