Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (10)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 1 (vreemd, ingetrokken) - 50PLUS - Gezamenlijke aanbesteding busvervoer drie provincies

DOCUVITP-2153828-v1-Motie-1-Ingetrokken-50PLUS-Gezamenlijke-aanbesteding-busvervoer-drie-provincies.PDF PDF, 2.11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-11-2017
Laatst gewijzigd
13-11-2017 17:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2 (vreemd, aangenomen) - SGP - Verbreding N50

DOCUVITP-2153829-v1-Motie-2-Aangenomen-SGP-Verbreding-N50-uitstel-onacceptabel.PDF PDF, 1.89 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-11-2017
Laatst gewijzigd
13-11-2017 17:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3 (verworpen) - PVV - Geen mandatering van verdere bevoegdheden

DOCUVITP-2153830-v1-Motie-3-Verworpen-PVV-Geen-mandatering-van-verdere-bevoegdheden-GS.PDF PDF, 1.79 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-11-2017
Laatst gewijzigd
13-11-2017 17:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 4 (verworpen) - PVV - Rem op externe inhuur

DOCUVITP-2153831-v1-Motie-4-Verworpen-PVV-Rem-op-externe-inhuur.PDF PDF, 1.86 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-11-2017
Laatst gewijzigd
13-11-2017 17:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 5 (aangenomen) - PVV - Onderzoek afmeren bij recreatieve en/of economische activiteiten

DOCUVITP-2153832-v1-Motie-5-Aangenomen-PVV-Onderzoek-afmeren-bij-reacreatieve-en-of-economische-activiteiten.PDF PDF, 1.9 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-11-2017
Laatst gewijzigd
13-11-2017 17:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 6 (verworpen) - PVV - Geen feestje viering 100 jaar Zuiderzeewet

DOCUVITP-2153833-v1-Motie-6-Verworpen-PVV-Geen-feestje-viering-100-jaar-Zuiderzeewet.PDF PDF, 1.82 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-11-2017
Laatst gewijzigd
13-11-2017 17:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 7 (aangenomen) - CU, SGP, PvdA, PvdD, GL, CDA, VVD - Landschapsbeheer

Motie 8 (verworpen) - GL - Motie van treurnis Energieagenda

DOCUVITP-2153835-v1-Motie-8-Verworpen-GL-Motie-van-treurnis-m-b-t-Energieagenda.PDF PDF, 2.25 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-11-2017
Laatst gewijzigd
13-11-2017 17:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 9 (verworpen) - 50PLUS, PVV - Geen indexering MRB door te voeren

DOCUVITP-2153836-v1-Motie-9-Verworpen-50PLUS-PVV-Geen-indexering-van-de-proviciale-opcenten-door-te-voeren.PDF PDF, 1.82 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-11-2017
Laatst gewijzigd
13-11-2017 17:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 10 (verworpen) - 50PLUS - Onderzoek versoepeling verbod permanent wonen in recreatiewoningen

DOCUVITP-2153837-v1-Motie-10-Verworpen-50PLUS-Onderzoek-versoepeling-verbod-permanent-wonen-in-recreatiewoningen.PDF PDF, 2.06 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-11-2017
Laatst gewijzigd
13-11-2017 17:04
Zichtbaarheid
Openbaar