Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (15)

Exporteren naar

PDF Excel

Reactie Nuon op windontwikkelingen en windbeleid in regioplan windenergie

t6fz01.pdf PDF, 1.42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
31-07-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Wijziging Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

t225203.pdf PDF, 280.52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-07-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Proces Deltaprogramma

t2505.pdf PDF, 137.76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-07-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Gemeente NOP Brief inspraakreactie PAMFLET PS van Flevoland op ontwerp beleidskader Cultuur 2013-2016.pdf

t1rk01.pdf PDF, 19.06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-07-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Pamflet mbt cultuurnota.pdf

t1rl01.pdf PDF, 3.04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-07-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Toepassing experimentenkader/afwijking "Verordening groenblauwe zone" Bosruiterweg 16 Zeewolde (t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten)

t1nm02.pdf PDF, 266.31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-07-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

PAS mededeling aan de Staten over Vertraging vaststelling Programmatische Aanpak Stikstof

t02b03.pdf PDF, 131.36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
09-07-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

PS mededeling motie tegengaan bijensterfte

szwl08.pdf PDF, 278.19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
09-07-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Batavialand erfgoedpark der lage landen.pdf

sz5b01.pdf PDF, 1.64 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-07-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling_samenwerking_P3__Noordvleugel__Flevolandse_Agenda.pdf

sz5901.pdf PDF, 25.86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-07-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar