Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (18)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling PS over ontwikkelopgave natuur, uitwerking Flevoland voor externe commissie

swlx04.pdf PDF, 832.2 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 15 (transparantie delegatie/mandaat)

s25g03.pdf PDF, 244.27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-06-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Actualisatie Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland

s251s01.pdf PDF, 94.61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-06-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief aan statenleden Flevoland inz. zoekgebieden windenergie 17062012.pdf

s250-01.pdf PDF, 96.14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-06-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

DAS - zienwijze ontwerp bp MEC

s250m01.pdf PDF, 252.93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-06-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

BoerenNatuur persbericht standpuntenbrief GLB

ss1s01.pdf PDF, 246.66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-06-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Ontwikkeling Luchthaven Lelystad

ss1-01.pdf PDF, 716.69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-06-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

BoerenNatuur standpuntenbrief Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

ss1r01.pdf PDF, 410.11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-06-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Afschrift terinzagelegging ontwerp Provinciale Milieuverordening 2012 Utrecht

srxz01.pdf PDF, 862.23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-06-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

DAS namens clienten zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Mechanisch Erfgoed Centrum (MEC) met doorzendverzoek (per post)

srm01.pdf PDF, 1.79 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-06-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar