Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (20)

Exporteren naar

PDF Excel

brief v.d. Gaast ivm grondwaterstand metingen

251r201.pdf PDF, 219.47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-09-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

briefaan PS ivm begroting 2013 landschapsbeheer Flevoland

251pg01.pdf PDF, 133.35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-09-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

mededeling voor ps over Relatie aanpassing subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer en Natuurakkoord

250sc02.pdf PDF, 117.15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-09-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling PS: gevolgen uitspraak Raad van Arbitrage i.r.t. vertragingsschade i.v.m. archeologische werkzaamheden N23

250l604.pdf PDF, 222.66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-09-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Toekenning Floriade 2022 aan Almere

tzp802.pdf PDF, 122.36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-09-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

SNIP III beslissing IJsseldelta-Zuid

ty-02.pdf PDF, 362.44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-09-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer

tx25402.pdf PDF, 693.26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-09-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

PS mededeling - Informeren over afhandeling motie "De Mus"

txtp03.pdf PDF, 225.58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-09-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Rijksbeleid en rijksregelgeving: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, mededeling PS

tkxd06.pdf PDF, 239.43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-09-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Randstedelijke Rekenkamer Concept 1e Begrotingswijziging 2012.pdf

tjsw01.pdf PDF, 269.09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
10-09-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar