Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (31)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Rapport Randstedelijke Rekenkamer Informatieveiligheid

DOCUVITP-1944834-v1-Rapport-Randstedelijke-Rekenkamer-Informatieveiligheid-documenten-gecombineerd.PDF PDF, 8.38 MB

Metadata

Publicatie datum
21-07-2016
Laatst gewijzigd
21-07-2016 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar

OFGV Jaarverslag 2015 Provincie Flevoland

DOCUVITP-1944829-v1-OFGV-Jaarverslag-2015-Provincie-Flevoland.PDF PDF, 1.92 MB

Metadata

Publicatie datum
21-07-2016
Laatst gewijzigd
21-07-2016 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. toezegging OFGV commissie ruimte dd 20 april 2016

DOCUVITP-1934675-v3-PS-mededeling-toezegging-OFGv-commissie-ruimte-dd-20-april-2016.PDF PDF, 726.27 KB

Metadata

Publicatie datum
21-07-2016
Laatst gewijzigd
21-07-2016 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. herziene planning proces Cultuurnota

DOCUVITP-1935052-v9-Herziene-planning-proces-Cultuurnota.PDF PDF, 146.1 KB

Metadata

Publicatie datum
14-07-2016
Laatst gewijzigd
14-07-2016 11:07
Zichtbaarheid
Openbaar

Zienswijze Lelystad op verbindingsweg en halve aansluiting A6 Lelystad Airport

DOCUVITP-1941994-v1-Zienswijze-Lelystad-op-verbindingsweg-en-halve-aansluiting-A6-Lelystad-Airport.PDF PDF, 2.19 MB

Metadata

Publicatie datum
14-07-2016
Laatst gewijzigd
14-07-2016 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Meerjarenprogramma Almere 2 0 (Fonds Verstedelijking Almere) incl Save the date voor projectendag

Ingekomen e-mail m.b.t. verduidelijking t.b.v. Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

Inspiratienotitie voor een rijker flevoland tbv PS 29 juni 2016

DOCUVITP-1941924-v1-Inspiratienotitie-voor-een-rijker-flevoland-tbv-PS-29-juni-2016.PDF PDF, 151.36 KB

Metadata

Publicatie datum
14-07-2016
Laatst gewijzigd
14-07-2016 12:54
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarverslag Nieuw Land 2015

DOCUVITP-1941864-v1-Jaarverslag-Nieuw-Land-2015.PDF PDF, 3.67 MB

Metadata

Publicatie datum
14-07-2016
Laatst gewijzigd
14-07-2016 11:19
Zichtbaarheid
Openbaar

Verslagen ROCOVF 14 januari en 21 april 2016

DOCUVITP-1941858-v1-Verslagen-ROCOVF-14-januari-en-21-april-2016.PDF PDF, 192.45 KB

Metadata

Publicatie datum
14-07-2016
Laatst gewijzigd
14-07-2016 11:19
Zichtbaarheid
Openbaar