Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (17)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling Verkenning buitendijkse haven Urk

DOCUVITP-1505347-v3-PS-mededeling-Verkenning-buitendijkse-haven-Urk.pdf PDF, 171.37 KB

Metadata

Publicatie datum
11-07-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Randstedelijke Rekenkamer Begroting 2014 incl. aanbiedingsbrief

DOCUVITP-1513709-v1-Randstedelijke-Rekenkamer-Begroting-2014-incl--aanbiedingsbrief.pdf PDF, 554.28 KB

Metadata

Publicatie datum
11-07-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling PS aangepast ontwerp en nieuwe aanpak project Kotterbos

DOCUVITP-1505025-v6-Mededeling-PS-aangepast-ontwerp-en-nieuwe-aanpak-project-Kotterbos.pdf PDF, 730.51 KB

Metadata

Publicatie datum
08-07-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Beantwoording vraag Statenlid betreffende weerstandscapaciteit

DOCUVITP-1511472-v1-Beantwoording-vraag-Statenlid-betreffende-weerstandscapaciteit.pdf PDF, 21.11 KB

Metadata

Publicatie datum
08-07-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Stand van zaken uitvoering financieel akkoord

DOCUVITP-1510244-v1-Stand-van-zaken-uitvoering-financieel-akkoord-mededeling-PS.pdf PDF, 29.42 KB

Metadata

Publicatie datum
08-07-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Toetsversie Omgevingswet, IPO reactie

DOCUVITP-1485163-v4-Omgevingswet-toetsversie-info-mededeling-IPO-reactie-en-vervolg.pdf PDF, 1.49 MB

Metadata

Publicatie datum
08-07-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Ervaringen met de OV-chipkaart

DOCUVITP-1506287-v3-Ervaringen-met-de-OV-chipkaart.pdf PDF, 217.22 KB

Metadata

Publicatie datum
08-07-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling PS inzake afronding project OCMNL

DOCUVITP-1507221-v4-Mededeling-PS-inzake-afronding-project-OCMNL.pdf PDF, 159.91 KB

Metadata

Publicatie datum
08-07-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Verzoek toepassing experimentenkader Visvijverweg 14

DOCUVITP-1480431-v5-Verzoek-toepassing-experimentenkader-Visvijverweg-14.pdf PDF, 24.73 KB

Metadata

Publicatie datum
08-07-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Mogelijke toepassing experimentenkader initiatief HarvestaGG

DOCUVITP-1477678-v5-Mogelijke-toepassing-experimentenkader-initiatief-HarvestaGG.pdf PDF, 35.33 KB

Metadata

Publicatie datum
08-07-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar