Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (26)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling PS over stand van zaken van het onderzoek van het ministerie van EL&I naar de gevolgen van het boren naar schaliegas

rp-202.pdf PDF, 204.51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad State inzake Windpark Noordoostpolder

rp1103.pdf PDF, 198.96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-02-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Actiepunten bestuursakkoord water (Ministerie van I&M)

r-h01.pdf PDF, 338.88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-02-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen 50Plus E-petitie

r-s701.pdf PDF, 45.18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-02-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Stand van zaken verbetering N50 Emmeloord-Ens

r-s011.pdf PDF, 844.83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-02-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording statenvragen D66 wetenschappelijke functie bibliotheken

r-s801.pdf PDF, 179.05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-02-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling over vervolgprocedure deelakkoord natuur

r-sb01.pdf PDF, 586.83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-02-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Afschrift reactie P Bossema op beantwoording GS overlast ganzen Oostvaarderswold

r-s502.pdf PDF, 232.26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-02-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Verzoek toepassing experimentenkader huisvesting arbeidsmigranten Bosruiterweg 16 Zeewolde

r-sf01.pdf PDF, 383.42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-02-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording statenvragen PVV buitenlandse dienstreizen

r-s01.pdf PDF, 368.68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-02-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar