Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (27)

Exporteren naar

PDF Excel

Brief van burger - Alternatief plan voor Oostvaarderplassen

DOCUVITP-2465913-Alternatief-plan-voor-OVP.pdf PDF, 68.48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - klacht over landschaps- en natuurbeleving in West-Flevoland

DOCUVIPT-2465910-klacht-over-landschaps-en-natuurbeleving-in-West-Flevoland.pdf PDF, 30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. start literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2449201-v4-Start-literatuuronderzoek-anticonceptie-grote-grazers-Oostvaardersplassen.pdf PDF, 44.4 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Schriftelijke vragen – 50PLUS – Mandaten delegaten

DOCUVITP-2443603-v2-Brief-staten-afhandeling-statenvragen-50-PLUS-mandaat-delegatie.pdf PDF, 65.39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief FNV - Visie over Toekomstverkenningen zorg in Flevoland met aantekeningen en opmerkingen door FNV Senioren te Lelystad

Brief van burger - Diverse brieven over lobby spoorlijnen

DOCUVITP-2467367-v1-Diverse-brieven-over-lobby-spoorlijnen.PDF PDF, 10.48 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - FvD - Juridische status van de Konikpaarden in de vangweide van het Oostvaardersplassengebied