Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (39)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Proces Meerjarenprogramma FVA 2021-2025

DOCUVITP-2526493-v7-PS-mededeling-proces-Meerjarenprogramma-FVA-2021-2025.PDF PDF, 221.28 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - 50PLUS, SP en FvD - Wachtgeldregeling binnen de Provincie Flevoland

Mededeling m.b.t. Bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen winters 2019/2023

DOCUVITP-2526808-v5-Mededeling-Beleidslijn-bijvoeren-grote-grazer-2019-2023.PDF PDF, 221.92 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Voortgangsrapportage fiets- en voetgangersbrug Waterlandseweg

DOCUVITP-2528675-v5-Voortgangsrapportage-Fietsbrug-WLW-mededeling-december-2019.PDF PDF, 794.89 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

OFGV - Definitieve resultaatbestemming 2018

DOCUVITP-2530426-Omgevingsdienst-Flevoland-en-Gooi-en-Vechtstreek.pdf PDF, 571.14 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Opdracht Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

DOCUVITP-2531903-v4-Mededeling-PS-Opdracht-Omgevingsdienst-Flevoland-Gooi-en-Vechtstreek-voor-2020.PDF PDF, 1.34 MB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Uitstelbericht beantwoording schriftelijke vragen - PvdD - Milieurapport Lelystad Airport

DOCUVITP-2532073-v2-Uitstel-beantwoording-statenvragen-PvdD-Milieurapport-Lelystad-Airport.PDF PDF, 20.56 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Randstedelijk Rekenkamer - Concept 1e begrotingswijziging 2020

DOCUVITP-2532215-v1-Brief-RRK-aan-provincie-concept-1e-begrotingswijziging-2020-1.pdf PDF, 710.4 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. 3e kwartaalrapportage 2019 van de expertgroep reset grote grazers OVP

DOCUVITP-2499253-v5-Statenmedeling-derde-kwartaalverslag-expertgroep-reset-grote-grazers.PDF PDF, 272.9 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - ChristenUnie – Kunstwerk Riff

DOCUVITP-2502098-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-ChristenUnie-Kunstwerk-Riff-1.PDF PDF, 333.65 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar