Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (55)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. toelichting aantal hectare zonnepark nodig voor een Petajoule

DOCUVITP-2381878-v5-Toelichting-aantal-hectare-zonnepark-nodig-voor-een-Petajoule.PDF PDF, 15.32 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-02-2019
Laatst gewijzigd
28-02-2019 17:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Agenda van de Regiegroep (18 april 2019) de Verantwoording 2018 en de globale MRA Begroting 2020

DOCUVITP-2386797-v1-Agenda-van-de-Regiegroep-18-april-2019-de-Verantwoording-2018-en-de-globale-MRA-Begroting-2020.PDF PDF, 1.36 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-02-2019
Laatst gewijzigd
28-02-2019 14:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Verzoek mbt eisen mogelijkheid tot tanken waterstofgas

DOCUVITP-2386650-v1-Verzoek-mbt-eisen-mogelijkheid-tot-tanken-waterstofgas.pdf PDF, 158.48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-02-2019
Laatst gewijzigd
28-02-2019 14:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. toelichting op conditiescores grote grazers Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2385933-v4-Toelichting-op-conditiescores-grote-grazers-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 603.53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-02-2019
Laatst gewijzigd
28-02-2019 14:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - bijlage brief reactie niet in ontvangst nemen petitie Geen afschot grote grazers Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2384761-v1-Bijlage-brief-reactie-niet-in-ontvangst-nemen-petitie-Geen-afschot-grote-grazers-Oostvaardersplassen.pdf PDF, 69.81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-02-2019
Laatst gewijzigd
28-02-2019 14:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededelingen m.b.t. Perspectiefnota in relatie tot Coalitieakkoord

DOCUVITP-2383791-v2-Perspectiefnota-in-relatie-tot-Coalitieakkoord-med-PS.PDF PDF, 122.63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-02-2019
Laatst gewijzigd
28-02-2019 14:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. exploiratieprogramma Aardwarmte MRA

DOCUVITP-2382339-v5-Exploiratieprogramma-Aardwarmte-MRA.PDF PDF, 479.54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-02-2019
Laatst gewijzigd
28-02-2019 14:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. stand van zaken Agenda IJsselmeergebied

DOCUVITP-2379237-v4-Mededeling-PS-stand-van-zaken-Agenda-IJsselmeergebied.PDF PDF, 1.21 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-02-2019
Laatst gewijzigd
28-02-2019 14:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. verkoop van provinciale cultuurgronden inclusief agrarische woning opslagloodsen en bedrijfserf aan de Bloesemlaan 39 te Zeewolde

Lijst van ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten d d 27 februari 2019

DOCUVITP-2368951-v7-Lijst-van-ingekomen-stukken-vergadering-Provinciale-Staten-d-d-27-februari-2019.PDF PDF, 1.01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2019
Laatst gewijzigd
06-03-2019 10:48
Zichtbaarheid
Openbaar