Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (27)

Exporteren naar

PDF Excel

Raadtafel32 - Uitnodiging bijeenkomst

DOCUVITP-2470276-Uitnodiging-bijeenkomst-Raadtafel32.pdf PDF, 425.63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-08-2019
Laatst gewijzigd
29-08-2019 10:16
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Recente kamerstukken contouren toekomstbeeld OV 2040 context Lelylijn en Nedersaksenlijn

DOCUVITP-2467066-Recente-Kamerstukken-Contouren-Toekomstbeeld-OV-2040-context-Lelylijn-en-Nedersaksenlijn.pdf PDF, 3.98 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-08-2019
Laatst gewijzigd
29-08-2019 10:16
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. update zandverstuiving op N307

DOCUVITP-2466949-v3-21082019-PS-Mededeling-Zand-op-N307-Markerwaarddijk.pdf PDF, 208.12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-08-2019
Laatst gewijzigd
29-08-2019 10:16
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. hervatting afschot edelherten Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2466760-v6-Hervatting-afschot-edelherten-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 104.4 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-08-2019
Laatst gewijzigd
29-08-2019 10:16
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. kwartaalverslag expertgroep Reset grote grazers Oostvaardersplassen

Mededeling m.b.t. jaarstukken 2018 Omgevingsdiensten

DOCUVITP-2457862-v5-mededeling-PS-toezenden-jaarstukken-2018-omgevingsdiensten.pdf PDF, 2.8 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-08-2019
Laatst gewijzigd
29-08-2019 10:16
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. toepassing spelregels EHS herbegrenzing

DOCUVITP-2454542-v3-mededeling-PS-Toepassing-Spelregels-EHS-herbegrenzing-wonen-en-werken-met-Zorg-in-Zeewolde.PDF PDF, 227.79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-08-2019
Laatst gewijzigd
29-08-2019 10:16
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Schriftelijke vragen – ChristenUnie – Huisvesting statushouders

DOCUVITP-2446292-v2-Beantwoording-Schriftelijke-vragen-ChristenUnie-Huisvesting-statushouders-1.pdf PDF, 39.17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-08-2019
Laatst gewijzigd
29-08-2019 10:16
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. normenkader rechtmatigheid 2019

DOCUVITP-2445509-v4-PS-Normenkader-rechtmatigheid-2019.pdf PDF, 408.19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-08-2019
Laatst gewijzigd
29-08-2019 10:16
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. aanvullende informatie ten behoeve van Statenvergadering 31 juli 2019

DOCUVITP-2459497-v4-Aanvullende-informatie-tbv-Statenvergadering-31-juli-2019-1.PDF PDF, 146.95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar