Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (32)

Exporteren naar

PDF Excel

Concept MRA Agenda 2.0 - Periode 'wensen en opvattingen' van 25 oktober tot 20 december 2019

DOCUVITP-2483101-Concept-MRA-Agenda-2-0-Periode-wensen-en-opvattingen-van-25-oktober-tot-20-december-2019.pdf PDF, 34.39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-09-2019
Laatst gewijzigd
27-09-2019 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Zorgen over de Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2482429-Zorgen-over-de-Oostvaardersplassen.pdf PDF, 20.69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-09-2019
Laatst gewijzigd
27-09-2019 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

IPO Algemene Vergadering en IPO Jaarcongres 1 & 2 oktober

DOCUVITP-2485196-IPO-Algemene-Vergadering-en-IPO-Jaarcongres-1-2-oktober.pdf PDF, 98.51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-09-2019
Laatst gewijzigd
27-09-2019 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. beëindiging financieringsafspraken Windesheim Flevoland

DOCUVITP-2458995-v7-Mededeling-aan-PS-inzake-beeindiging-Financieringsafspraken-Windesheim-Flevoland.PDF PDF, 288.51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-09-2019
Laatst gewijzigd
27-09-2019 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. voortgang Windplan Groen

DOCUVITP-2471448-v7-Voortgang-Windplan-Groen.PDF PDF, 996.89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-09-2019
Laatst gewijzigd
27-09-2019 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. beoordeling taakstelling huisvesting vergunninghouders eerste helft 2019

DOCUVITP-2472854-v2-PS-Mededeling-Taakstelling-huisvesting-vergunninghouders-eerste-helft-2019.PDF PDF, 475.72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-09-2019
Laatst gewijzigd
27-09-2019 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - MIRT concessie HSL-Zuid casus voor project Lelylijn

DOCUVITP-2482424-MIRT-concessie-HSL-Zuid-casus-voor-project-Lelylijn.pdf PDF, 463.3 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-09-2019
Laatst gewijzigd
27-09-2019 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

Uitnodiging Extinction Rebellion NL - Opstand voor het Leven

DOCUVITP-2485179-uitnodiging-Extinction-Rebellion-NL-Opstand-voor-het-Leven.pdf PDF, 111.72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-09-2019
Laatst gewijzigd
27-09-2019 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. verplaatsing radarstation i.r.t. windplannen Blauw en Groen

DOCUVITP-2482543-v4-PS-Mededeling-Verplaatsing-radarstation-irt-windplannen-Blauw-en-grone.PDF PDF, 221.36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-09-2019
Laatst gewijzigd
27-09-2019 11:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. incidentele subsidie voor initiatief Academische Verpleeg(t)huiszorg