Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (7)

Exporteren naar

PDF Excel

Overzicht Moties Programma Begroting 2009 op 6 november 2008.

g2mj01.doc PDF, 35.5 KB

Metadata

Publicatie datum
06-11-2008
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 4: Motie D (GL, VVD, PvdD): Duurzaam beleggen AANVAARD

g4t901.pdf PDF, 81.76 KB

Metadata

Publicatie datum
06-11-2008
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1: Motie A (SP): Jeugd en sport AANGEHOUDEN

g4t601.pdf PDF, 57.57 KB

Metadata

Publicatie datum
06-11-2008
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 6: Motie F (SGP): Plaatsen van interuptiemicrofoons AANVAARD

g4tb01.pdf PDF, 43.47 KB

Metadata

Publicatie datum
06-11-2008
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 5: Motie E (GL, PvdD): Revolving fund duurzame energie INGETROKKEN

g4t01.pdf PDF, 75.79 KB

Metadata

Publicatie datum
06-11-2008
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 3: Motie C (GL, PvdD): Treasurybeleid AANGEHOUDEN

g4t801.pdf PDF, 49.55 KB

Metadata

Publicatie datum
06-11-2008
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 2: Motie B (VVD, CDA, PvdA, SP, CU, GL, SGP, PvdD) Dmitov AANVAARD

g4t701.pdf PDF, 89.42 KB

Metadata

Publicatie datum
06-11-2008
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar