Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (31)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 22 - Verworpen - SP - Provinciale opcenten mororrijteuigenbelasting egaliseren

DOCUVITP-2513497-v1-Motie-22-Verworpen-SP-Provinciale-opcenten-mororrijteuigenbelasting-egaliseren.PDF PDF, 1.03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 16:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 37 - Aangenomen - FvD - Verdienmodel museum Almere

DOCUVITP-2513513-v1-Motie-37-Aangenomen-FvD-Verdienmodel-museum-Almere.PDF PDF, 1015.89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 16:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 36 - Verworpen - DENK - Verlaging van de opcenten

DOCUVITP-2513512-v1-Motie-36-Verworpen-Verlaging-van-de-opcenten.PDF PDF, 1014.66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 16:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 35 - Aangenomen - SGP, CDA - Vrachtwagen-kilometerheffing N50 (verbreden van de knelpunten op de N50)

DOCUVITP-2513510-v1-Motie-35-Aangenomen-SGP-CDA-Vrachtwagen-kilometerheffing-N50-verbreden-van-de-knelpunten-op-de-N50.PDF PDF, 1.02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 16:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 34 - Aangenomen - PvdD - Opvangmogelijkheden binnen de provincie voor zieke en gewonde inheemse wilde dieren

Motie 33 - Verworpen - PvdD, 50PLUS - Biomassa niet langer beschouwen als groen of duurzaam

DOCUVITP-2513508-v1-Motie-33-Verworpen-PvdD-50PLUS-Biomassa-niet-langer-beschouwen-als-groen-of-duurzaam.PDF PDF, 995.15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 16:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 32 - Ingetrokken - PvdD - Aanbesteding emissievrij openbaar vervoer

DOCUVITP-2513507-v1-Motie-32-Ingetrokken-PvdD-Aanbesteding-emissievrij-openbaar-vervoer.PDF PDF, 1.04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 16:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 31 - Verworpen - PvdD - Klimaatparagraaf in Statenvoorstellen

DOCUVITP-2513506-v1-Motie-31-Verworpen-PvdD-Klimaatparagraaf-in-Statenvoorstellen.PDF PDF, 1.02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 16:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 30 - Aangenomen - ChristenUnie, GroenLinks, CDA - Transitiecoalitie Voedsel

DOCUVITP-2513505-v1-Motie-30-Aangenomen-CU-GL-CDA-Transitiecoalitie-Voedsel.PDF PDF, 1.14 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 16:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 29 - Ingetrokken - 50PLUS - Loskoppelen van toekomstige besluitvormingstrajecten jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere Programma begroting