Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (17)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 9 - Verworpen - PvdD, GroenLinks - Spaar voor Natuurherstel

DOCUVITP-2705279-v1-Motie-9-Verworpen-PvdD-GL-Spaar-voor-Natuurherstel.PDF PDF, 1.03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-11-2020
Laatst gewijzigd
18-11-2020 14:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 17 - Aangenomen - DENK, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD - Stimuleren stageplaatsen in Flevoland

DOCUVITP-2705287-v1-Motie-17-Aangenomen-DENK-D66-PvdA-CDA-CU-GL-PvdD-Stimuleren-stageplaatsen-in-Flevoalnd.PDF PDF, 1.12 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-11-2020
Laatst gewijzigd
18-11-2020 14:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 16 - Ingetrokken - Forum voor Democratie - Onderzoek Gezond door de Natuur

DOCUVITP-2705286-v1-Motie-16-Ingetrokken-FvD-Onderzoek-Gezond-door-de-Natuur.PDF PDF, 1.1 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-11-2020
Laatst gewijzigd
18-11-2020 14:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 15 - Verworpen - PvdD, GroenLinks - Stimuleer duurzame en natuur inclusieve woningbouw

DOCUVITP-2705285-v1-Motie-15-Verworpen-PvdD-GL-Stimuleer-duurzame-en-natuur-inlcusieve-woningbouw.PDF PDF, 1.11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-11-2020
Laatst gewijzigd
18-11-2020 14:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 14 - Ingetrokken - DENK - Stageplaatsen in Flevoland

DOCUVITP-2705284-v1-Motie-14-Ingetrokken-DENK-Stageplaatsen-in-Flevoland.PDF PDF, 1.01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-11-2020
Laatst gewijzigd
18-11-2020 14:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 13 - Ingetrokken - D66, PvdA, CDA - Ondersteunen Flevolandse bedrijven in bieden stageplaatsen

DOCUVITP-2705283-v1-Motie-13-Ingetrokken-D66-PvdA-CDA-Ondersteunen-Flevolandse-bedrijven-in-bieden-stageplaatsen.PDF PDF, 1.16 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-11-2020
Laatst gewijzigd
18-11-2020 14:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 12 - Ingetrokken - PvdD, GroenLinks - Verdubbeling subsidie Groene Daken en Gevels

DOCUVITP-2705282-v1-Motie-12-Ingetrokken-PvdD-GL-Verdubbeling-subsidie-Groene-Daken-en-Gevels.PDF PDF, 1.07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-11-2020
Laatst gewijzigd
18-11-2020 14:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 11 - Ingetrokken - PvdD, GroenLinks - Stimuleer duurzame en natuur inclusieve woningbouw

DOCUVITP-2705281-v1-Motie-11-Ingetrokken-PvdD-GL-Stimuleer-duurzame-en-natuur-inclusieve-woningbouw.PDF PDF, 1.15 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-11-2020
Laatst gewijzigd
18-11-2020 14:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 10 - Verworpen - PvdD - Geen extra investeringen in Lelystad Airport

DOCUVITP-2705280-v1-Motie-10-Verworpen-PvdD-Geen-extra-investeringen-in-Lelystad-Airport.PDF PDF, 1.12 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-11-2020
Laatst gewijzigd
18-11-2020 14:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 1 - Ingetrokken - SGP - Financiering Oostvaardersoevers

DOCUVITP-2705270-v1-Motie-1-Ingetrokken-SGP-Financiering-Oostvaardersoevers.PDF PDF, 995.71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-11-2020
Laatst gewijzigd
18-11-2020 14:58
Zichtbaarheid
Openbaar