Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (58)

Exporteren naar

PDF Excel

Lijst van ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten d.d. 30 juni 2021

DOCUVITP-2798142-v11-Lijst-van-ingekomen-stukken-vergadering-Provinciale-Staten-d-d-30-juni-2021.PDF PDF, 977.01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-06-2021
Laatst gewijzigd
12-07-2021 10:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Vaststelling bestuursopdracht programma Flevoland natuurinclusief (PFNI)

DOCUVITP-2800881-v5-Mededeling-bestuursopdracht-PFNI.PDF PDF, 365.93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-06-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:07
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Monitor Omgevingsvisie

DOCUVITP-2780609-v9-monitor-Omgevingsivisie-Medeling-PS.PDF PDF, 8.45 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-06-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:07
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Instemming met Operationeel Programma INTERREG VI A Deutschland-Nederland

Mededeling m.b.t. Mededeling Coronamonitor week 25 – 2021

DOCUVITP-2804527-v3-Mededeling-Coronamonitor-week-25-2021.PDF PDF, 1.05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-06-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - JA21 – Verzekeringen van alle landschapskunstwerken in de provincie Flevoland

Mededeling m.b.t. Uitstel vaststelling aanbestedingsdocumenten OV-concessie IJssel-Vecht 2022-2035

DOCUVITP-2806828-v2-PS-mededeling-uitstel-vaststellen-aanbestedingsdocumenten-IJssel-Vecht-2022-2035.PDF PDF, 623.96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-06-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:09
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Lancering Groeifonds Flevoland

DOCUVITP-2807267-v4-PS-mededeling-Lancering-Groeifonds-Flevoland.PDF PDF, 591.4 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-06-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:09
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Drinkwater in Flevoland wordt niet bedreigd door geothermie

DOCUVITP-2809525-v9-Drinkwater-in-Flevoland-wordt-niet-bedreigd-door-geothermie.PDF PDF, 1.2 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-06-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:10
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Analyse rapport Van Aartsen

DOCUVITP-2809629-v7-Mededeling-PS-Analyse-rapport-Commissie-Van-Aartsen.PDF PDF, 3.06 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-06-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:11
Zichtbaarheid
Openbaar