Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (30)

Exporteren naar

PDF Excel

Voordracht voorzitter IPO (vertrouwelijk)

p9mn011.pdf PDF, 1.3 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

GS-Nota; Beroep beschikking ILG

p8z604.pdf PDF, 242.36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Toezegging Voorjaarsnota 2011

p93901.doc PDF, 50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Concept begroting 2012 Randstedelijke Rekenkamer

p8f011.pdf PDF, 150.45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanbiedingsbrief concept begroting 2012 Randstedelijke Rekenkamer

p8f9011.pdf PDF, 32.71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling PS: Tweede wijziging Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010

p8cp04.doc PDF, 60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

bezwaarschrift provincie - stichting Hospice Dronten

p6yd011.doc PDF, 483 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Afschirft reactie SER op mogelijke vermindering / beeindiging cofinanciering provinciale SER

p625m012.pdf PDF, 912.77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Afschirft reactie SER op mogelijke vermindering / beeindiging cofinanciering provinciale SER

p625m011.pdf PDF, 912.77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanbiedingsbrief Schriftelijke vragen PVV over de toename van het aantal niet-westerse allochtonen en een onderzoek naar de verwachte extra kosten en de mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid

p655022.pdf PDF, 115.5 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
20-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar