Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (25)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling Aanbieding Uitvoeringsstrategien Provinciale Infrastructuur Wegen en Vaarwegen

01-DOCUVITP-1504697-v2-Mededeling-Aanbieding-Uitvoeringsstrategien.pdf PDF, 23.43 KB

Metadata

Publicatie datum
27-06-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Resultaten verkenning Waterlandseweg

02-DOCUVITP-1505353-v4-Waterlandseweg-mededeling-PS.pdf PDF, 696.21 KB

Metadata

Publicatie datum
27-06-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Decentralisatie natuurbeleid-stand van zaken

03-DOCUVITP-1502732-v3-PS-mededeling-Decentralisatie-natuurbeleid-stand-van-zaken.pdf PDF, 243.61 KB

Metadata

Publicatie datum
27-06-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling stand van zaken uitvoering Motie 43 (Statenvergadering 16 november 2011) - veiligheid mens en dier ivm baanverdubbeling Gooiseweg in Zeewolde

05-DOCUVITP-1508156-v1--13108-04-13-mededeling-PS-nav-toezegging-gedeputeerde.pdf PDF, 21.15 KB

Metadata

Publicatie datum
27-06-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling GS motie Zonatlas

06-DOCUVITP-1505897-v2-Mededeling-GS-motie-Zonatlas-.pdf PDF, 24.34 KB

Metadata

Publicatie datum
27-06-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Begrotingswijziging windenergie

07-DOCUVITP-1499235-v4-Mededeling-Begrotingswijziging-windenergie.pdf PDF, 99.33 KB

Metadata

Publicatie datum
27-06-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Plan van Aanpak Nieuwe Natuur in Flevoland

08-DOCUVITP-1509177-v2-Mededeling-Plan-van-Aanpak-Nieuwe-Natuur-in-Flevoland.pdf PDF, 20.95 KB

Metadata

Publicatie datum
27-06-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Bureau Berenschot-Evaluatie Rapport Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad

08-DOCUVITP-1508880-v1-Evaluatie-Rapport-Randstedelijke-Rekenkameren-Programmaraad.pdf PDF, 1.12 MB

Metadata

Publicatie datum
27-06-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Gemeente NOP - Afschrift zienswijze NOP open planproces Nieuwe Natuur - recreatieve ontwikkeling rond Schokland

09-DOCUVITP-1507114-v1-Afschrift-zienswijze-NOP-open-planproces-Nieuwe-Natuur---recreatieve-ontwikkeling-rond-Schokland.pdf PDF, 815.85 KB

Metadata

Publicatie datum
27-06-2013
Laatst gewijzigd
24-06-2013 09:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van IPO aan minister Plasterk betreft reactie op wetsvoorstel vermindering aantal leden van PS en GS