Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (40)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Informatiedocument kunstwerk R. v.d. Wint

DOCUVITP-2709349-v4-Mededeling-Informatiedocument-kunstwerk-R-v-d-Wint-gecombineerd.pdf PDF, 37.75 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-11-2020
Laatst gewijzigd
26-11-2020 10:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming - Wat ontbreekt in de Bossenstrategie

DOCUVITP-2709765-v1-Wat-ontbreekt-in-Bossenstrategie-nov-2020.pdf PDF, 148.66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-11-2020
Laatst gewijzigd
26-11-2020 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Barium in het grondwater nabij stortplaats Afvalzorg Zeeasterweg te Lelystad

DOCUVITP-2709073-v3-Mededeling-Barium-in-het-grondwater-nabij-stortplaats-Afvalzorg-Zeeasterweg-te-Lelystad.PDF PDF, 1.45 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-11-2020
Laatst gewijzigd
26-11-2020 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. coronamonitor week 48

DOCUVITP-2706453-v4-Mededeling-coronamonitor-week-48.PDF PDF, 1.17 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-11-2020
Laatst gewijzigd
26-11-2020 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Instelling Regionaal Stikstof Registratie Systeem

DOCUVITP-2706338-v5-Mededeling-Instelling-Regionaal-Stikstof-Registratie-Systeem.PDF PDF, 1.04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-11-2020
Laatst gewijzigd
26-11-2020 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Motie Randvoorwaarden Datacentra in Flevoland

DOCUVITP-2699375-v8-Beantwoording-motie-Randvoorwaarden-Datacentra-in-Flevoland-1.PDF PDF, 3.18 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-11-2020
Laatst gewijzigd
26-11-2020 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Vervolg op afrondende adviezen Maatschappelijke klankbordgroep Beleidskader Beheer OVP

DOCUVITP-2699123-v5-PS-mededeling-vervolg-op-afrondende-twee-adviezen-klankbordgroep-OVP.PDF PDF, 2.36 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-11-2020
Laatst gewijzigd
26-11-2020 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Jaarverslag Provinciearchivaris 2019

DOCUVITP-2680634-v4-PS-mededeling-jaarverslag-provinciearchivaris-2019.PDF PDF, 685.8 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-11-2020
Laatst gewijzigd
26-11-2020 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Konikpaarden Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2710598-Konikpaarden-Oostvaardersplassen.pdf PDF, 17.31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-11-2020
Laatst gewijzigd
26-11-2020 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad voor het Openbaar Bestuur - Advies 'Goede ondersteuning, sterke democratie'

DOCUVITP-2700417-Advies-Raad-voor-het-Openbaar-Bestuur-Goede-ondersteuning-sterke-democratie.pdf PDF, 21.9 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-11-2020
Laatst gewijzigd
19-11-2020 10:46
Zichtbaarheid
Openbaar