Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (38)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Subsidie voor GGD Flevoland t.b.v. programma WEL in Flevoland

DOCUVITP-2543742-v3-Mededeling-subsidieverlening-GGD-Flevoland-2020-2021-uitvoering-programma-WEL-in-Flevoland.PDF PDF, 184.7 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2020
Laatst gewijzigd
27-02-2020 10:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Projectenlijst knelpunten stikstof

DOCUVITP-2552319-v4-Mededeling-Staten-Projectenlijst-knelpunten-stikstof-29-januari-2020.PDF PDF, 137.19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2020
Laatst gewijzigd
27-02-2020 10:52
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Acuut dierenleed Heckrunderen Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2567969-Acuut-dierenleed-Heckrunderen-Oostvaardersplassen.pdf PDF, 505.03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2020
Laatst gewijzigd
27-02-2020 10:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Nederlandse (oorlogs) misdaden tot en met de genocide door de Republiek Indonesië op (voormalig) Nederlands-Nieuw-Guinea

Mededeling m.b.t. Voortgangsrapportage House of Skills najaar 2019

DOCUVITP-2559162-v4-Mededeling-PS-Voortgangsrapportage-House-of-Skills-najaar-2019.PDF PDF, 1.02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2020
Laatst gewijzigd
27-02-2020 10:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Terugblik eerste 6 maanden Regiotaxi Flevoland

DOCUVITP-2558424-v3-Mededeling-eerste-6-maanden-Regiotaxi-Flevoland.PDF PDF, 2.9 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2020
Laatst gewijzigd
27-02-2020 10:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. overzicht rollen en taken cultuur provincie en gemeenten

DOCUVITP-2557436-v5-Overzicht-rollen-en-taken-cultuur-provincie-en-gemeenten.PDF PDF, 223.9 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2020
Laatst gewijzigd
27-02-2020 10:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Afhandeling toezegging over compensatie voor stijging van openbaar vervoer-tarieven aan gemeenten in het kader van het gemeentelijk armoedebeleid

Lijst van ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten d d 26 februari 2020

DOCUVITP-2544341-v9-Lijst-van-ingekomen-stukken-vergadering-Provinciale-Staten-d-d-26-februari-2020.PDF PDF, 1.08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-02-2020
Laatst gewijzigd
04-05-2020 18:33
Zichtbaarheid
Openbaar

Reactie Projectteam Oostvaarderplassen: Bijvoeren heckrunderen Oostvaarderplassen

DOCUVITP-2565004-Reactie-Projectteam-Oostvaardersplassen-op-e-mail-bijvoeren-heckrunderen-Oostvaardersplassen.pdf PDF, 88.13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
20-02-2020
Laatst gewijzigd
20-02-2020 10:29
Zichtbaarheid
Openbaar