Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (41)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t 12e voortgangsbericht windenergie

DOCUVITP-2716924-v3-PS-mededeling-12e-voortgangsbericht-windenergie.PDF PDF, 834.22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-12-2020
Laatst gewijzigd
17-12-2020 11:26
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Toezicht regime (Interbestuurlijk Toezicht) financieel toezicht gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen 2021

DOCUVITP-2711352-v3-Mededeling-PS-Toezicht-regime-IBT-FT-gemeenten-en-GR-en-2021.PDF PDF, 691.58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-12-2020
Laatst gewijzigd
17-12-2020 11:26
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - VVD - Stikstofgevoelige natuur

DOCUVITP-2710957-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-VVD-Stikstofgevoelige-natuur-1.PDF PDF, 317.09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-12-2020
Laatst gewijzigd
17-12-2020 11:26
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. wijzigingsregeling subsidiering opruiming drugsafval

DOCUVITP-2709345-v6-Mededeling-Wijzigingsregeling-subsidiering-opruiming-drugsafval.PDF PDF, 10.79 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-12-2020
Laatst gewijzigd
17-12-2020 11:26
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t.Jaarverslag DE-on 2019

DOCUVITP-2706068-v4-Mededeling-jaarverslag-DE-on-2019.PDF PDF, 1.65 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-12-2020
Laatst gewijzigd
17-12-2020 11:26
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Subsidie programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland - Project 22003 Verplaatsing en verlenging RDW-testbaan

Mededeling m.b.t. MKB-deal Flevoland

DOCUVITP-2714032-v5-PS-mededeling-MKB-deal-Flevoland.PDF PDF, 652.08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-12-2020
Laatst gewijzigd
17-12-2020 11:26
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - GroenLinks - Puinoverslag haven

DOCUVITP-2714255-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-GroenLinks-Puinoverslag-haven-1.PDF PDF, 109.56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-12-2020
Laatst gewijzigd
17-12-2020 11:26
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Heckrunderen

DOCUVITP-2715377-v2-Heckrunderen.PDF PDF, 1.59 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-12-2020
Laatst gewijzigd
17-12-2020 11:26
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Coronamonitor week 51

DOCUVITP-2715963-v3-Mededeling-Coronamonitor-week-51-1.PDF PDF, 1.99 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-12-2020
Laatst gewijzigd
17-12-2020 11:26
Zichtbaarheid
Openbaar