Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (34)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Uitstel Omgevingswet

DOCUVITP-2613222-v5-Mededeling-uitstel-Omgevingswet-mei-2020.PDF PDF, 450.3 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-05-2020
Laatst gewijzigd
28-05-2020 12:06
Zichtbaarheid
Openbaar

UN Women Nederland- Uitnodiging Orange the World 2020

DOCUVITP-2614880-Uitnodiging-Orange-the-World-2020.pdf PDF, 1.84 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-05-2020
Laatst gewijzigd
28-05-2020 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Instemming managementplan Oostvaardersplassen van Staatsbosbeheer

Mededeling m.b.t. Kennismaking kwartiermaker museale voorziening

DOCUVITP-2596190-v2-mededeling-kennismaking-kwartiermaker-museale-voorziening.PDF PDF, 160.74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-05-2020
Laatst gewijzigd
28-05-2020 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Jaarstukken 2019 Omgevingsdiensten

DOCUVITP-2598425-v5-PS-mededeling-toezenden-jaarstukken-2019-omgevingsdiensten.PDF PDF, 1.18 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-05-2020
Laatst gewijzigd
28-05-2020 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Subsidiering opruiming drugsafval 2020

DOCUVITP-2607481-v6-Mededeling-subsidiering-opruiming-drugsafvaldumpingen-2020.PDF PDF, 358.78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-05-2020
Laatst gewijzigd
28-05-2020 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Berging enkel met PFAS-verontreinigde baggerspecie in baggerdepot IJsseloog

DOCUVITP-2609519-v6-Mededeling-baggerspeciedepot-IJsseloog.PDF PDF, 715.62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-05-2020
Laatst gewijzigd
28-05-2020 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - GroenLinks - de regelgeving rond de verplaatsing van Heckrunderen

DOCUVITP-2610426-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-GroenLinks-de-regelgeving-rond-de-verplaatsing-van-Heckrunderen-1.pdf PDF, 156.83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-05-2020
Laatst gewijzigd
28-05-2020 12:06
Zichtbaarheid
Openbaar

MRA Raadtafel - Terugkoppeling mei 2020

DOCUVITP-2612771-v1-MRA-Raadtafel-mei-terugkoppeling.pdf PDF, 54.79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-05-2020
Laatst gewijzigd
28-05-2020 12:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Bereikbaarheid landelijk gebied

DOCUVITP-2613284-v2-Mededeling-Bereikbaarheid-landelijk-gebied.PDF PDF, 381.7 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-05-2020
Laatst gewijzigd
28-05-2020 12:06
Zichtbaarheid
Openbaar