Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (40)

Exporteren naar

PDF Excel

Beantwoording vervolgstatenvragen - PVV - bestuurscrisis Dronten

DOCUVITP-2154808-v2-Brief-aan-griffie-antwoorden-vervolgvragen-PVV-Dronten-1.PDF PDF, 162.06 KB

Metadata

Publicatie datum
30-11-2017
Laatst gewijzigd
30-11-2017 12:52
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. goedgekeurd vervoerplan OV concessie IJsselmond 2018

DOCUVITP-2152833-v5-PS-Goedgekeurd-vervoerplan-OV-concessie-IJsselmond-2018.PDF PDF, 871.85 KB

Metadata

Publicatie datum
30-11-2017
Laatst gewijzigd
30-11-2017 12:52
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - beantwoording vragen Statencommissie Bestuur 18 oktober 2017 over Het Flevolands Archief

Mededeling m.b.t. Fairtrade Provincie

DOCUVITP-2059173-v7-Fairtrade-Provincie-mededeling.PDF PDF, 182.88 KB

Metadata

Publicatie datum
24-11-2017
Laatst gewijzigd
24-11-2017 12:52
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. voortgangsrapportage Regioprojecten Infrastructuur november 2017

DOCUVITP-2157728-v3-Voortgangsrapportage-Regioprojecten-Infrastructuur-november-2017.PDF PDF, 694.62 KB

Metadata

Publicatie datum
23-11-2017
Laatst gewijzigd
23-11-2017 11:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. 3e openstelling Jonge Landbouwers POP3 (2017)

DOCUVITP-2106968-v3-PS-Mededeling-3e-openstelling-Jonge-Landbouwers-POP3-2017.PDF PDF, 909.21 KB

Metadata

Publicatie datum
23-11-2017
Laatst gewijzigd
23-11-2017 11:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Batavialand aanwijzing toezichthouder

DOCUVITP-2145027-v3-PS-Mededeling-Batavialand-aanwijzing-toezichthouder.PDF PDF, 289.67 KB

Metadata

Publicatie datum
23-11-2017
Laatst gewijzigd
23-11-2017 11:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. ondertekening Green Deal Voedselbossen

DOCUVITP-2148641-v4-Mededeling-ondertekening-Green-Deal-Voedselbossen.PDF PDF, 655.86 KB

Metadata

Publicatie datum
23-11-2017
Laatst gewijzigd
23-11-2017 11:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. 4e wijziging Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)

Mededeling m.b.t. implementatie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

DOCUVITP-2154844-v3-Implementatie-Wet-normalisering-rechtspositie-ambtenaren-Wnra.PDF PDF, 219.66 KB

Metadata

Publicatie datum
23-11-2017
Laatst gewijzigd
23-11-2017 11:47
Zichtbaarheid
Openbaar