Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (38)

Exporteren naar

PDF Excel

Brief van burger - Alternatieve begrazingsmethodieken kerngebied Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2548820-Alternatieve-begrazingsmethodieken-kerngebied-Oostvaardersplassen.pdf PDF, 243.36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-01-2020
Laatst gewijzigd
30-01-2020 09:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Motie Kernenergie – Thorium

DOCUVITP-2548001-v5-Motie-Kernenergie-Thorium.PDF PDF, 166.36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-01-2020
Laatst gewijzigd
30-01-2020 10:54
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. 10e voortgangsbericht Regioplan Windenergie

DOCUVITP-2545490-v3-PS-mededeling-10e-voortgangsbericht-Regioplan-Windenergie.PDF PDF, 3.43 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-01-2020
Laatst gewijzigd
30-01-2020 10:54
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Standpunt t.a.v. gebruik biomassa

DOCUVITP-2546918-v6-Standpunt-t-a-v-gebruik-biomassa.PDF PDF, 314.28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-01-2020
Laatst gewijzigd
30-01-2020 10:54
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Stand van zaken onteigening saneringslocatie windpark Zeewolde

DOCUVITP-2545419-v2-PS-mededeling-stand-van-zaken-onteigeningslocatie-WPZ.PDF PDF, 193.06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-01-2020
Laatst gewijzigd
30-01-2020 10:54
Zichtbaarheid
Openbaar

BZK - Herbenoeming Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland

DOCUVITP-2552518-v1-Herbenoeming-commissaris-van-de-Koning-in-de-provincie-Flevoland-de-heer-L-Verbeek.PDF PDF, 22.93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-01-2020
Laatst gewijzigd
30-01-2020 10:54
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Borging MITC in provinciaal ruimtelijk beleid

DOCUVITP-2547949-v4-Mededeling-PS-planologische-procedures-MITC.PDF PDF, 212.62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-01-2020
Laatst gewijzigd
30-01-2020 09:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2020

DOCUVITP-2547939-v3-PS-mededeling-voucherregeling-Ondernemerschap-Flevoland.PDF PDF, 282.57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-01-2020
Laatst gewijzigd
30-01-2020 09:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - 50PLUS - Nieuwe cijfers woningnood Almere

DOCUVITP-2547790-v3-Brief-aan-Staten-beantwoording-statenvragen-50PLUS-Nieuwe-cijfers-woningnood-Almere.PDF PDF, 38.72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-01-2020
Laatst gewijzigd
30-01-2020 09:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Aanstelling kwartiermaker museale voorziening Almere

DOCUVITP-2539092-v4-voortgang-Museale-Voorziening.PDF PDF, 178.41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-01-2020
Laatst gewijzigd
30-01-2020 09:32
Zichtbaarheid
Openbaar