Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (22)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Woordelijk verslag Forum Luchtkwaliteit 31 oktober 2013

DOCUVITP-1561283-v1-Woordelijk-verslag-Forum-Luchtkwaliteit-31-oktober-2013.PDF PDF, 629.81 KB

Metadata

Publicatie datum
28-11-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Besluitenlijst cie Planning en Control dd 25 september 2013

DOCUVITP-1554369-v2-Besluitenlijst-cie-Planning-en-Control-dd-25-september-2013.pdf PDF, 15.37 KB

Metadata

Publicatie datum
28-11-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Arrangement en plan transitie jeugdzorg brief BJZ aan gemeenten

DOCUVITP-1561476-v1-Arrangement-en-plan-transitie-jeugdzorg-brief-BJZ-aan-gemeenten.pdf PDF, 1.46 MB

Metadata

Publicatie datum
28-11-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Provincie NH-Afschrift zienswijze herindelingsontwerp samenvoeging provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Holland

Gemeente Lelystad-Verzoek besluit PS toepassing saldobenadering EHS

DOCUVITP-1547243-v1-Gemeente-Lelystad-Verzoek-besluit-PS-toepassing-saldobenadering-EHS.pdf PDF, 21.18 MB

Metadata

Publicatie datum
21-11-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Bestuursovereenkomst wederopbouwgebied Nagele

DOCUVITP-1552748-v1-Mededeling-Bestuursovereenkomst-wederopbouwgebied-Nagele.pdf PDF, 21.68 KB

Metadata

Publicatie datum
21-11-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Rijksstructuurvisie en overeenkomsten RRAAM

DOCUVITP-1555555-v1-Mededeling-Rijksstructuurvisie-en-overeenkomsten-RRAAM.pdf PDF, 23.68 KB

Metadata

Publicatie datum
21-11-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Openstelling 2014 Subsidiestelsel Natuur-en Landschapsbeheer Flevoland

DOCUVITP-1534646-v4-Mededeling-Openstelling-2014-Subsidiestelsel-Natuur-en-Landschapsbeheer-Flevoland.pdf PDF, 300.61 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2013
Laatst gewijzigd
01-11-2013 09:29
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling motie 68 stimulering jeugdwerkgelegenheid

DOCUVITP-1537469-v2-Mededeling-motie-68-stimulering-jeugdwerkgelegenheid.pdf PDF, 513.22 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2013
Laatst gewijzigd
01-11-2013 09:29
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Economische agenda Floriade

DOCUVITP-1554536-v2-Mededeling-Economische-agenda-Floriade.pdf PDF, 23.82 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2013
Laatst gewijzigd
01-11-2013 09:29
Zichtbaarheid
Openbaar