Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (49)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Coronamonitor week 4 - 2021

DOCUVITP-2720739-v4-Mededeling-Coronamonitor-week-4-2021.PDF PDF, 941.85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2021
Laatst gewijzigd
28-01-2021 13:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Beveiliging informatiesystemen BIJ12

DOCUVITP-2735430-v5-Beveiliging-informatiesystemen-BIJ12.PDF PDF, 20.26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2021
Laatst gewijzigd
28-01-2021 13:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Premature actie Minister Schouten kost Nederland haar bossen

DOCUVITP-2739336-v6-Premature-actie-Minister-Schouten-kost-Nederland-haar-bossen.pdf PDF, 102.54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2021
Laatst gewijzigd
28-01-2021 13:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Brandbrief betreffende de actuele situatie van de Heckrunderen op de Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2738563-v5-Brandbrief-betreffende-de-actuele-situatie-van-de-Heckrunderen-op-de-Oostvaardersplassen.pdf PDF, 1.75 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2021
Laatst gewijzigd
28-01-2021 13:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Hanzeweg N307

DOCUVITP-2738363-v2-Hanzeweg-N307.PDF PDF, 1.35 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2021
Laatst gewijzigd
28-01-2021 13:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Vernietiging moedertaal

DOCUVITP-2737905-v3-Vernietiging-moedertaal.pdf PDF, 231.59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2021
Laatst gewijzigd
28-01-2021 13:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. beantwoording vragen commissie RND 13 januari m.b.t. subsidieregeling Groene daken en gevels

DOCUVITP-2737579-v2-Antwoorden-op-vragen-commissie-RND-13-jan-subsidieregeling-Groene-daken-en-gevels.PDF PDF, 2.25 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2021
Laatst gewijzigd
28-01-2021 13:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Alternatieve bossenstrategie

DOCUVITP-2737402-v2-Alternatieve-bossenstrategie.pdf PDF, 7.24 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2021
Laatst gewijzigd
28-01-2021 13:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Brandbrief Oostvaardersplassen, geen inhoudelijke reactie!

DOCUVITP-2737259-v4-Brandbrief-Oostvaardersplassen-geen-inhoudelijke-reactie.pdf PDF, 49.84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2021
Laatst gewijzigd
28-01-2021 13:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Stichting NatuurAlert Nederland - Mogelijke consequenties onderzoek ecologische effecten kaalkap voor Provinciaal bosbeleid

DOCUVITP-2736942-v1-Mogelijke-consequenties-onderzoek-ecologische-effecten-kaalkap-voor-Provinciaal-bosbeleid.pdf PDF, 4.35 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2021
Laatst gewijzigd
28-01-2021 13:27
Zichtbaarheid
Openbaar