Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (23)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders taakstelling eerste helft 2021

DOCUVITP-2830568-v5-PS-Mededeling-IBT-huisvesting-vergunninghouders-1e-helft-2021.PDF PDF, 320.21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-09-2021
Laatst gewijzigd
16-09-2021 11:24
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Bevestiging NOVB-afspraken 2022

DOCUVITP-2845248-v2-Statenmededeling-Bevestiging-NOVB-afspraken-2022.PDF PDF, 214 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-09-2021
Laatst gewijzigd
16-09-2021 11:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Vragen over Ontwerp Programma Mobiliteit en Ruimte

DOCUVITP-2842069-v5-Mededeling-inzake-vragen-over-Ontwerp-Programma-Mobiliteit-en-Ruimte.PDF PDF, 297.03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-09-2021
Laatst gewijzigd
16-09-2021 11:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - PvdD - Bedrijven met gevaarlijke stoffen in Flevoland

DOCUVITP-2840656-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-PvdD-Bedrijven-met-gevaarlijke-stoffen-in-Flevoland-1.PDF PDF, 190.64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-09-2021
Laatst gewijzigd
16-09-2021 11:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Gebiedsproces Bodemdaling

DOCUVITP-2836847-v5-Gebiedsproces-Bodemdaling-PS-mededeling.PDF PDF, 205.66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-09-2021
Laatst gewijzigd
16-09-2021 11:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - ChristenUnie - Lozing giftig gas fosfine in IJsseloog

DOCUVITP-2833671-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-CU-Lozing-giftig-gas-fosfine-in-IJsseloog-1.PDF PDF, 200.91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-09-2021
Laatst gewijzigd
16-09-2021 11:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - GroenLinks - Ontgassen giftige scheepsladingen op IJsseloog

DOCUVITP-2833478-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-GroenLinks-Ontgassen-giftige-scheepsladingen-op-IJsseloog-1.pdf PDF, 128.54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-09-2021
Laatst gewijzigd
16-09-2021 11:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Voortgang van de benutting van REACT EU middelen in Flevoland

DOCUVITP-2806959-v10-Voortgang-van-de-benutting-van-REACT-EU-middelen-in-Flevoland.PDF PDF, 183.73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-09-2021
Laatst gewijzigd
16-09-2021 11:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Vaststelling Natuurbeheerplan Flevoland 2022

DOCUVITP-2837143-v5-PS-mededeling-Vaststelling-Natuurbeheerplan-Flevoland-2022.PDF PDF, 406.8 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
09-09-2021
Laatst gewijzigd
09-09-2021 10:09
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Vooralsnog beëindiging voorbereiding Havenbedrijf Flevokust Haven

DOCUVITP-2804583-v9-PS-Mededeling-Havenbedrijf-Flevokust-Haven.PDF PDF, 612.38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
09-09-2021
Laatst gewijzigd
09-09-2021 12:24
Zichtbaarheid
Openbaar