Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (38)

Exporteren naar

PDF Excel

Nieuwsbrief nr. 30 Veiligheidsregio Flevoland inzake Covid-19

DOCUVITP-2755615-v1-Nieuwsbrief-nr-30-VRF-Covid-19-18-feb.PDF PDF, 406.64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-02-2021
Laatst gewijzigd
25-02-2021 13:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Nazending twee bijlagen N307 n.a.v. Statenvoorstel 9 september 2020

DOCUVITP-2740365-v9-17322-2021-02-08-Medeling-PS-Nazending-twee-bijlagen-N307-n-a-v-statenvoorstel-9-sept-2020.PDF PDF, 448.12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-02-2021
Laatst gewijzigd
17-03-2021 16:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. IBT huisvesting vergunninghouders 2e helft 2020

DOCUVITP-2742938-v7-PS-Mededeling-IBT-huisvesting-vergunninghouders-2e-helft-2020.PDF PDF, 1.33 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-02-2021
Laatst gewijzigd
17-03-2021 16:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Coronamonitor week 8

DOCUVITP-2749693-v4-Mededeling-Coronamonitor-week-8.PDF PDF, 900.19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-02-2021
Laatst gewijzigd
17-03-2021 16:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. afronding landschapskunstwerk RIFF

DOCUVITP-2749830-v3-mededeling-PS-afronding-landschapskunstwerk-RIFF.PDF PDF, 309.88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-02-2021
Laatst gewijzigd
17-03-2021 16:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - JA21 - visualisaties RES

DOCUVITP-2750675-v3-Beantwoording-schriftelijke-vragen-JA21-visualisaties-RES-1.PDF PDF, 197.15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-02-2021
Laatst gewijzigd
25-02-2021 12:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Uitstelbericht beantwoording schriftelijke vragen - PvdA - Duurzame EU landbouwsubsidies

DOCUVITP-2750751-v2-Brief-Uitstel-beantwoording-statenvragen-PvdA-Duurzame-EU-landbouwsubsidies-Geredigeerd.pdf PDF, 72.49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-02-2021
Laatst gewijzigd
25-02-2021 13:29
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Kabinetsaanbod gebiedsopgaven

DOCUVITP-2751337-v4-Mededeling-Kabinetsaanbod-gebiedsopgaven.PDF PDF, 7.71 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-02-2021
Laatst gewijzigd
17-03-2021 16:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - JA21 - Eigenaarschap zonneparken

DOCUVITP-2751354-v3-Beantwoording-schriftelijke-vragen-JA21-Eigenaarschap-zonneparken-1.PDF PDF, 2.42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-02-2021
Laatst gewijzigd
25-02-2021 12:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Uitstelbericht beantwoording schriftelijke vragen - PvdD - toezicht op de jacht op dieren in de Oostvaardersplassen