Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (26)

Exporteren naar

PDF Excel

Brief college GS onderzoek Programmabegroting 2012

q5l201.pdf PDF, 58.48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-09-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Reactie RR op brief college GS onderzoek Programmabegroting 2012

q5l401.pdf PDF, 38.79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-09-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief uitstel onderzoek RR doelstellingen begroting 2012

q5l601.pdf PDF, 45.54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-09-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Onderzoeksopzet RR doelstellingen begroting 2012

q5l101.pdf PDF, 34.96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-09-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer Programmabegroting 2012

q5b703.doc PDF, 58.5 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-09-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanbieding Programmabegroting 2012

q4-j042.pdf PDF, 85.19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-09-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling PS - Stand van zaken herijking sociaal domein

q4004.doc PDF, 60.5 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-09-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

DeltaNieuwsbrief september 2011.pdf

q41c01.pdf PDF, 2.11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-09-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

IPO - afschrift Stand van zaken Transitie IPO

q41z01.pdf PDF, 1.91 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-09-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Definitieve uitnodiging symposium vrije tijd 2035 - zonder snijtekens (16-09-2011)

q3f701.pdf PDF, 2.46 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-09-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar