Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (10)

Exporteren naar

PDF Excel

informeren van provinciale staten over bezwaarschrift tegen ILG -beschikking d.d. 16 december 2010

-3sv02.doc PDF, 44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-02-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Burgervraag dhr. A.H. van Dort - aanleg Natuurzone Oostvaarderswold

-2dq01.pdf PDF, 1.17 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-02-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Digitalisering informatievoorziening Provinciale Staten

-17h02.doc PDF, 60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-02-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Begrotingswijziging voor personeelsactiviteit in het kader van 25 jaar Flevoland

-0ty01.pdf PDF, 275.97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-02-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording vraag CU bestedingen Noordelijk Flevoland

nz-01.doc PDF, 58.5 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-02-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Overzicht nevenfuncties directieleden Randstedelijke Rekenkamer 2011

nygb01.pdf PDF, 323.53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
10-02-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanvullende informatie ten behoeve van statenvoorstel Waterveiligheid en buitendijkse overslagvoorzieningen (HB. 1083408)

nyhx02.doc PDF, 43.5 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
10-02-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Lijst van mededelingen en overige informatie

nxr99.doc PDF, 1.02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
09-02-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

brief aan PS bestuurlijke organisatie Randstad

nxhm05.pdf PDF, 186.87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-02-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling commissie vaststellen collectieve beheerplannen 2011 en aanwijzing gebiedscoordinatoren

nvzc01.doc PDF, 66.5 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-02-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar