Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (20)

Exporteren naar

PDF Excel

Informatie aan PS rond Intentieverklaring realisatie OostvaardersWold - juni 2011

p09501.doc PDF, 44.5 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
31-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Toekomst POCF

-zwm02.pdf PDF, 130.31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Adhesiebetuiging CAH Almere tegen laten vervallen wetenschappelijke steunfunctie Nieuwe Bibliotheek Almere

-zl1011.pdf PDF, 1.17 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Ter kennisname motie Drenthe voorgestelde bezuiniging van 60% op het ILG

-zd011.pdf PDF, 3.09 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarverslag 2010 politieregio Flevoland

-yd011.pdf PDF, 288.05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanbieden Jaarverslag 2010 politieregio Flevoland

-xxk011.pdf PDF, 509.58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording vragen 1e termijn opinieronde 27-04-2011 Voorjaarsnota 2011

-xng011.pdf PDF, 3 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Aandachtspunten financieel toezicht 2012

-w2525011.pdf PDF, 2.26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
20-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Zienswijze Gasunie op ontwerpstructuurvisie werklocaties Flevoland 2011

-wz011.pdf PDF, 730.34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

[11102-08-63] Uitnodiging inloopmiddag ten behoeve werkzaamheden Dronterringweg

-vmf03.pdf PDF, 224.61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar