Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (32)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling over de voortgang Interreg IV-C projecten SMART EUROPE

DOCUVITP-1546699-v3-Mededeling-over-de-voortgang-Interreg-IV-C-projecten-SMART-EUROPE.pdf PDF, 6.39 MB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Evaluatie TMI-regeling 2007-2013

DOCUVITP-1566706-v2-Mededeling-Evaluatie-TMI-regeling-2007-2013.pdf PDF, 802.2 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling inzake Bevoegdheden Oostvaardersplassen en natuurbeleid

DOCUVITP-1557489-v4-mededeling-inzake-Bevoegdheden-Oostvaardersplassen-en-natuurbeleid.pdf PDF, 102.52 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling over ZZL-Stand van zaken uitvoering ZZL-programma De parel van Flevoland

DOCUVITP-1564347-v3-Mededeling-over-ZZL-Stand-van-zaken-uitvoering-ZZL-programma.pdf PDF, 420.63 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling over ISV-OW betrokkenheid provincie bij initiatieven in het gebied

DOCUVITP-1558029-v2-Mededeling-over-ISV-OW-betrokkenheid-provincie-bij-initiatieven-in-het-gebied.pdf PDF, 503.51 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling omzetting beleidsregel naar nadere regel toetsing structurele subsidies

DOCUVITP-1565722-v2-Mededeling-omzetting-beleidsregel-naar-nadere-regel-toetsing-structurele-subsidies.pdf PDF, 146.23 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarbericht 2013 van Eerste Kamer der Staten-Generaal

DOCUVITP-1568011-v1-Jaarbericht-2013-van-Eerste-Kamer.pdf PDF, 3.1 MB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Persbericht inzake Flevokust van Theo Pouw Groep-Containerterminal dd 16 december 2013

DOCUVITP-1568664-v1-Persbericht-inzake-Flevokust-van-Theo-Pouw-Groep-Containerterminal-dd-16-december-2013.pdf PDF, 27.04 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

E-mail burger zonder NAW-gegevens inzake Flevokust dd 16 december 2013

DOCUVITP-1568890-v1-E-mail-burger-zonder-NAW-gegevens-inzake-Flevokust-dd-16-december-2013.pdf PDF, 28.25 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Persbericht gemeente Lelystad College gaat werken aan nieuw plan voor Flevokust dd 18 december 2013

DOCUVITP-1568959-v1-Persbericht-gemeente-Lelystad-College-gaat-werken-aan-nieuw-plan-voor-Flevokust-dd-18-december-2013.pdf PDF, 141.97 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar