Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (30)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling Intergemeentelijke Structuurvisie en Plan-MER Oosterwold

DOCUVITP-1499167-v1-Intergemeentelijke-Structuurvisie-en-Plan-MER-Oosterwold.pdf PDF, 945.03 KB

Metadata

Publicatie datum
30-05-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Reactie VNO-NCW inzake realisering op- en overslaghaven Flevokust

DOCUVITP-1498903-v1-Reactie-VNO-NCW-inzake-realisering-op--en-overslaghaven-Flevokust.pdf PDF, 929.13 KB

Metadata

Publicatie datum
30-05-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling beantwoording Statenvraag D66-proceskosten Flevokust 2012

DOCUVITP-1497230-v1-Beantwoording-Statenvraag-D66-proceskosten-Flevokust-2012.pdf PDF, 20.98 KB

Metadata

Publicatie datum
30-05-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling advies ondernemingsraad structuuraanpassing bedrijfsvoering

DOCUVITP-1499627-v1-Advies-ondernemingsraad-structuuraanpassing-bedrijfsvoering.pdf PDF, 686.24 KB

Metadata

Publicatie datum
30-05-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling aanvaarding milieueffectrapport IJsseldelta-Zuid

DOCUVITP-1492725-v3-Mededeling-aanvaarding-milieueffectrapport-IJsseldelta-zuid.pdf PDF, 135.6 KB

Metadata

Publicatie datum
30-05-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling 29 mei-Participatie provincie Flevoland in ontwikkelmaatschappij Flevokust

DOCUVITP-1498262-v3-Mededeling-PS-29-mei-Participatie-provincie-Flevoland-in-ontwikkelmaatschappij-Flevokust.pdf PDF, 41.69 KB

Metadata

Publicatie datum
30-05-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van Ministerie BZ: Aandachtspunten financieel toezicht ikv begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017

DOCUVITP-1499348-v1-Aandachtspunten-financieel-toezicht-ikv-begroting-2014-en-meerjarenraming-2015-2017.pdf PDF, 1.61 MB

Metadata

Publicatie datum
30-05-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Verdeling EFRO 2007-2013 binnen landsdeel West

DOCUVITP-1498049-v1A-Verdeling-EFRO-2007-2013-binnen-landsdeel-West.pdf PDF, 375.02 KB

Metadata

Publicatie datum
30-05-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Verslag werkgroep Europa dd 8 mei 2013

DOCUVITP-1495895-v3-Verslag-werkgroep-Europa-dd-8-mei-2013.pdf PDF, 18.4 KB

Metadata

Publicatie datum
23-05-2013
Laatst gewijzigd
23-05-2013 14:23
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Opiniepeiling fusie Flevoland met Noord-Holland en Utrecht

DOCUVITP-1495948-v1-Mededeling-Opiniepeiling-naar-fusie.pdf PDF, 21.77 KB

Metadata

Publicatie datum
23-05-2013
Laatst gewijzigd
23-05-2013 14:24
Zichtbaarheid
Openbaar