Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (22)

Exporteren naar

PDF Excel

Bureau Berenschot: Plan van Aanpak Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer

DOCUVITP-1455714-v1-Plan-van-Aanpak-Evaluatie-Randstedelijke-Rekenkamer-.pdf PDF, 180.72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
31-01-2013
Laatst gewijzigd
31-01-2013 17:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling PS over rondetafelgesprek MRA in relatie tot toerisme & recreatie 30-01-2013

DOCUVITP-1449830-v1-Mededeling-PS-over-rondetafelgesprek-MRA-in-relatie-tot-toerisme--recreatie--30-01-2013-.pdf PDF, 41.36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
31-01-2013
Laatst gewijzigd
31-01-2013 17:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling IFA2- Jan van Es Instituut 2.0

DOCUVITP-1454079-v2-IFA2--Mededeling-PS-Jan-van-Es-Instituut-2-0-.pdf PDF, 21.25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
31-01-2013
Laatst gewijzigd
31-01-2013 16:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Toezegging IJmeerweg

DOCUVITP-1452145-v2-Toezegging-IJmeerweg.pdf PDF, 202.37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
31-01-2013
Laatst gewijzigd
31-01-2013 16:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling PS Eerste resultaten onderzoek vervangingsinvesteringen (stille lasten)

DOCUVITP-1450783-v2-Mededeling-PS--Eerste-resultaten-onderzoek-vervangingsinvesteringen-stille-lasten.pdf PDF, 2.27 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
31-01-2013
Laatst gewijzigd
31-01-2013 16:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Voorstudie operationeel concept Lelystad Airport

DOCUVITP-1455482-v2-voorstudie-operationeel-concept-Lelystad-Airport.pdf PDF, 1.49 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
31-01-2013
Laatst gewijzigd
31-01-2013 16:57
Zichtbaarheid
Openbaar

Verslag vergadering SWPC dd 12 december 2012

DOCUVITP-1439276-v1-verslag-SWPC-d---12-december-2012.pdf PDF, 19.72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-01-2013
Laatst gewijzigd
24-01-2013 14:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Financieel Onderhandelaarsakkoord tussen Rijk, IPO, VNG en UvW

DOCUVITP-1451351-v2-Financieel-Onderhandelaarsakkoord-tussen-Rijk--IPO--VNG-en-UvW.pdf PDF, 293.27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-01-2013
Laatst gewijzigd
24-01-2013 14:07
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief Randstedelijke Rekenkamer Opgave BTW-compensatiefonds 2012

DOCUVITP-1452138-v1-Opgave-BTW-compensatiefonds-2012.pdf PDF, 511.67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-01-2013
Laatst gewijzigd
24-01-2013 14:05
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Financieel toezicht 2013; vorm en bevindingen (toezichtbrief BZK)

DOCUVITP-1448877-v3-Financieel-toezicht-2013-vorm-en-bevindingen-toezichtbrief-BZK-mededeling-aan-PS.pdf PDF, 150.85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-01-2013
Laatst gewijzigd
24-01-2013 14:04
Zichtbaarheid
Openbaar