Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (38)

Exporteren naar

PDF Excel

Zuidema - besluitvorming nieuwe natuur - Swifterpark (geanonimiseerd)

DOCUVITP-1862222-v1-Zuidema-geanonimiseerd-besluitvorming-nieuwe-natuur-Swifterpark-zie-edocs-1862208.PDF PDF, 40.58 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2016
Laatst gewijzigd
28-01-2016 13:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling PS - Extra EFRO-middelen Technofonds Flevoland

DOCUVITP-1855863-v3-Mededeling-PS-Extra-EFRO-middelen-Technofonds-Flevoland.pdf PDF, 124.7 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2016
Laatst gewijzigd
28-01-2016 13:33
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Sociale veiligheid busvervoer Almere

DOCUVITP-1860043-v7-Mededeling-Sociale-veiligheid-busvervoer-Almere.pdf PDF, 4.31 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2016
Laatst gewijzigd
28-01-2016 13:33
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling uitkomsten ter inzagelegging en advies mbt Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

Mededeling IFA toezeggingen jaarverslag 2014 en halfjaarverslag 2015

DOCUVITP-1825620-v3-Mededeling-IFA-toezeggingen-jaarverslag-2014-en-halfjaarverslag-2015.pdf PDF, 95.76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2016
Laatst gewijzigd
28-01-2016 13:31
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Werkdruk en formatie

DOCUVITP-1852059-v4-PS-Mededeling-Werkdruk-en-formatie.pdf PDF, 202.68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2016
Laatst gewijzigd
28-01-2016 13:31
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Almere 2 0 Fonds Verstedelijking Almere - Meerjarenprogramma

DOCUVITP-1860701-v2-Mededeling-Almere-2-0-Fonds-Verstedelijking-Almere-Meerjarenprogramma.pdf PDF, 206.8 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-01-2016
Laatst gewijzigd
28-01-2016 13:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap-kandidaten gezocht Gouden Zwaluw

DOCUVITP-1858240-v1-Vereniging-Nederlands-Cultuurlandschap-kandidaten-gezocht-Gouden-Zwaluw.pdf PDF, 118.1 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-01-2016
Laatst gewijzigd
21-01-2016 12:14
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Antwoorden bedenkingen cie bestuur IFA project De Innovatiefabriek

DOCUVITP-1853702-v2-Mededeling-Antwoorden-bedenkingen-cie-bestuur-Ifa-project-De-Innovatiefabriek.PDF PDF, 329.19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-01-2016
Laatst gewijzigd
21-01-2016 12:10
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Verantwoordingsrapportage subsidieproject Ontwik Composietonderwijs Leren van Topsportmentaliteit