Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (37)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling - Voortgangsrapportage Projecten Waterlandseweg

DOCUVITP-1971942-v3-16114-12-Mededeling-Voortgangsrapportage-Projecten-Waterlandseweg.PDF PDF, 917.37 KB

Metadata

Publicatie datum
29-09-2016
Laatst gewijzigd
29-09-2016 13:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Voortgangsrapportage Infrastructuur Lelystad Airport oktober 2016

Decharge verlening subsidie BZK 2015

DOCUVITP-1971505-v1-Decharge-verlening-subsidie-BZK-2015-1.PDF PDF, 44.08 KB

Metadata

Publicatie datum
29-09-2016
Laatst gewijzigd
29-09-2016 13:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief Vereniging van Griffiers kascontrolecommissie 2015

DOCUVITP-1971504-v1-Brief-Vereniging-van-Griffiers-kascontrolecommissie-2015-1.PDF PDF, 41.43 KB

Metadata

Publicatie datum
29-09-2016
Laatst gewijzigd
29-09-2016 13:29
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording statenvragen SP

DOCUVITP-1967060-v2-Brief-aan-griffie-Beantwoording-statenvragen-SP.PDF PDF, 162.1 KB

Metadata

Publicatie datum
29-09-2016
Laatst gewijzigd
29-09-2016 13:29
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Monitor bezwaar en beroep 2015

DOCUVITP-1959210-v3-Monitor-bezwaar-en-beroep-2015-PS-mededeling.PDF PDF, 919.45 KB

Metadata

Publicatie datum
29-09-2016
Laatst gewijzigd
29-09-2016 13:29
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Openstelling Trainingen workshops POP3

DOCUVITP-1950318-v8-PS-mededeling-Openstelling-Trainingen-workshops-POP3.PDF PDF, 949.42 KB

Metadata

Publicatie datum
29-09-2016
Laatst gewijzigd
29-09-2016 13:29
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Openstellingsbesluit 2017-2 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer

Mededeling - Vaststelling normenkader door PS

DOCUVITP-1968346-v1-Toezegging-B-102-Vaststelling-normenkader-door-PS.pdf PDF, 23.05 KB

Metadata

Publicatie datum
22-09-2016
Laatst gewijzigd
22-09-2016 11:54
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - achtste wijziging SVNL2010

DOCUVITP-1906511-v3-Mededeling-PS-over-achtste-wijziging-SVNL2010.pdf PDF, 338.52 KB

Metadata

Publicatie datum
22-09-2016
Laatst gewijzigd
22-09-2016 11:06
Zichtbaarheid
Openbaar