Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (25)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Nieuwsbrief Atelier Flevo-perspectieven 19 mei 2016

DOCUVITP-1917006-v1-Nieuwsbrief-Atelier-Flevo-perspectieven-19-mei-2016.pdf PDF, 526.61 KB

Metadata

Publicatie datum
26-05-2016
Laatst gewijzigd
26-05-2016 16:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Reactie op openstaande punten Commissie Duurzaamheid 13-4-2016 inzake programma Nieuwe Natuur projecten Swifterpark en G38

Mededeling Verlengen looptijd Reedewaard

DOCUVITP-1915837-v3-IFA211004-Mededeling-Verlengen-looptijd-Reedewaard.PDF PDF, 797.3 KB

Metadata

Publicatie datum
26-05-2016
Laatst gewijzigd
26-05-2016 16:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling n.a.v. bespreking Jaarstukken 2015 in commissies PS

DOCUVITP-1915971-v2-Mededeling-nav-bespreking-Jaarstukken-2015-in-commissies-PS.PDF PDF, 324.85 KB

Metadata

Publicatie datum
26-05-2016
Laatst gewijzigd
26-05-2016 16:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling PS Stand van zaken MKB Doorstartfonds periode juli 2014 - maart 2016

DOCUVITP-1911393-v7-Mededeling-PS-Stand-van-zaken-MKB-Doorstartfonds-periode-juli-2014-maart-2016.PDF PDF, 429.96 KB

Metadata

Publicatie datum
26-05-2016
Laatst gewijzigd
26-05-2016 16:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen

DOCUVITP-1917443-v3-Voortgangsrapportage-Verbetering-doorstroming-N307-Roggebot-Kampen.PDF PDF, 815.09 KB

Metadata

Publicatie datum
26-05-2016
Laatst gewijzigd
26-05-2016 16:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling inzake programma culturele participatie 'Het Sentiment van Flevoland'

DOCUVITP-1914299-v1-Mededeling-inzake-programma-culturele-participatie-Het-Sentiment-van-Flevoland.pdf PDF, 29.94 KB

Metadata

Publicatie datum
19-05-2016
Laatst gewijzigd
19-05-2016 14:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording statenvragen CDA buslijn 150 4 mei 2016

DOCUVITP-1913894-v2-Beantwoording-statenvragen-CDA-buslijn-150-4-mei-2016.PDF PDF, 318.33 KB

Metadata

Publicatie datum
19-05-2016
Laatst gewijzigd
19-05-2016 14:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Rapport `Uitvoering op afstand'

DOCUVITP-1915637-v1-Rapport-Uitvoering-op-afstand.PDF PDF, 2.38 MB

Metadata

Publicatie datum
19-05-2016
Laatst gewijzigd
19-05-2016 14:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Eindrapport geluidshinder Flevoland

DOCUVITP-1915636-v1-Eindrapport-geluidshinder-Flevoland.PDF PDF, 4.69 MB

Metadata

Publicatie datum
19-05-2016
Laatst gewijzigd
19-05-2016 14:34
Zichtbaarheid
Openbaar