Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (47)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Informeert financiele toezichtvorm en overige toezichtbevindingen 2017 met verzoek reactie op aanbevelingen en te nemen verbetermaatregelen

Mededeling - voortgang DE-on

DOCUVITP-1972516-v4-Statenmededeling-voortgang-DE-on.PDF PDF, 3.4 MB

Metadata

Publicatie datum
22-12-2016
Laatst gewijzigd
22-12-2016 13:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - FT 2017 Flevolandse gemeenten en GR-en

DOCUVITP-1996093-v2-Mededeling-PS-FT-2017-Flevolandse-gemeenten-en-GR-en.PDF PDF, 93.73 KB

Metadata

Publicatie datum
22-12-2016
Laatst gewijzigd
22-12-2016 13:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Ondertekening Green Deal Duurzaam GWW 2.0

DOCUVITP-2000681-v3-Mededeling-aan-PS-Ondertekening-Green-Deal-Duurzaam-GWW-2-0.PDF PDF, 444.9 KB

Metadata

Publicatie datum
22-12-2016
Laatst gewijzigd
22-12-2016 13:02
Zichtbaarheid
Openbaar

Mission statement werkafspraken werkgroep Europa

DOCUVITP-1976421-v4-Mission-statement-werkafspraken-werkgroep-Europa.pdf PDF, 57.56 KB

Metadata

Publicatie datum
22-12-2016
Laatst gewijzigd
22-12-2016 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Provincie Flevoland is partner in twee INTERREG EUROPE projecten

DOCUVITP-2002401-v4-MEDEDELING-Provincie-Flevoland-is-partner-in-twee-INTERREG-EUROPE-projecten.PDF PDF, 120.02 KB

Metadata

Publicatie datum
22-12-2016
Laatst gewijzigd
22-12-2016 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - vaststelling strategisch projectplan uitvoering Natura 2000 beheerplanmaatregelen Oostvaardersplassen

Mededeling - aanschaf vaartuigen

DOCUVITP-2003768-v8-Mededeling-PS-aanschaf-vaartuigen.PDF PDF, 186.88 KB

Metadata

Publicatie datum
22-12-2016
Laatst gewijzigd
22-12-2016 13:06
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - jaarverslag Berechja College 2015

DOCUVITP-2004003-v3-mededeling-jaarverslag-Berechja-College-2015.PDF PDF, 1.07 MB

Metadata

Publicatie datum
22-12-2016
Laatst gewijzigd
22-12-2016 13:07
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Statenvragen PvdD vogelgriep

DOCUVITP-2005521-v3-Beantwoording-statenvragen-PvdD-vogelgriep.PDF PDF, 463.65 KB

Metadata

Publicatie datum
22-12-2016
Laatst gewijzigd
22-12-2016 13:07
Zichtbaarheid
Openbaar