Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (45)

download

Exporteren naar

PDF Excel

PS Mededeling Vergelijking Benchmark leges 2017

DOCUVITP-2090307-v4-PS-Mededeling-Vergelijking-Benchmark-leges-2017.PDF PDF, 256.88 KB

Metadata

Publicatie datum
20-07-2017
Laatst gewijzigd
20-07-2017 13:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Openstellingsbesluit Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2018 - 1

DOCUVITP-2093610-v5-Mededeling-Openstellingsbesluit-Agrarisch-Natuur-en-Landschapsbeheer-2018-1.PDF PDF, 110.84 KB

Metadata

Publicatie datum
20-07-2017
Laatst gewijzigd
20-07-2017 13:01
Zichtbaarheid
Openbaar

PS mededeling Periodieke terugkoppeling Europese activiteiten maart - september 2017

DOCUVITP-2094182-v4-PS-mededeling-Periodieke-terugkoppeling-Europese-activiteiten-maart-september-2017.PDF PDF, 494.17 KB

Metadata

Publicatie datum
20-07-2017
Laatst gewijzigd
20-07-2017 13:01
Zichtbaarheid
Openbaar

PS Mededeling - Besluit op bezwaar tegen gedeeltelijke afwijzing subsidie jeugdzorg

DOCUVITP-2096600-v6-PS-Mededeling-Besluit-op-bezwaar-tegen-gedeeltelijke-afwijzing-subsidie-jeugdzorg.PDF PDF, 154.51 KB

Metadata

Publicatie datum
20-07-2017
Laatst gewijzigd
20-07-2017 13:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Voortgang bestemminsplanprocedure Nieuwe Natuurproject Natuur op G38

DOCUVITP-2097096-v3-PNN-Voortgang-bestemminsplanprocedure-Nieuwe-Natuurproject-Natuur-op-G38.PDF PDF, 97.87 KB

Metadata

Publicatie datum
20-07-2017
Laatst gewijzigd
20-07-2017 13:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Voortgang maatschappelijk proces Knardijk

DOCUVITP-2097372-v3-Voortgang-maatschappelijk-proces-Knardijk.PDF PDF, 132.49 KB

Metadata

Publicatie datum
20-07-2017
Laatst gewijzigd
20-07-2017 13:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling motie overkoepelende website toeristische informatie Flevoland

DOCUVITP-2097636-v5-Mededeling-motie-overkoepelende-website-toeristische-informatie-Flevoland.PDF PDF, 102.13 KB

Metadata

Publicatie datum
20-07-2017
Laatst gewijzigd
20-07-2017 13:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Behandelingsbericht statenvragen

DOCUVITP-2099543-v2-Behandelingsbericht-statenvragen.PDF PDF, 93.92 KB

Metadata

Publicatie datum
20-07-2017
Laatst gewijzigd
20-07-2017 13:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling PS Voortgangsrapportage Capaciteitsuitbreiding Hogering

DOCUVITP-2065493-v3-16102-12-B-mededeling-PS-Voortgangsrapportage-Capaciteitsuitbreiding-Hogering.PDF PDF, 10.48 MB

Metadata

Publicatie datum
20-07-2017
Laatst gewijzigd
20-07-2017 13:01
Zichtbaarheid
Openbaar

PS Mededeling Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik Flevolandse Ondergrond 2016 ¿ 2020