Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (32)

Exporteren naar

PDF Excel

PS-mededeling Openstelling POP3 maatregel 7 Samenwerking voor innovaties

DOCUVITP-2106699-v8-PS-mededeling-Openstelling-POP3-maatregel-7-Samenwerking-voor-innovaties.PDF PDF, 132.22 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 13:08
Zichtbaarheid
Openbaar

PS Mededeling - Kennisgeving Ministerie van BZK - risicogericht toezicht provincies

DOCUVITP-2130527-v1-Kennisgeving-Ministerie-van-BZK-risicogericht-toezicht-provincies.PDF PDF, 1.53 MB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
04-10-2017 10:19
Zichtbaarheid
Openbaar

Eindrapport-Recreatieschap-Spaarnwoude geheel en 5 minutenversie

DOCUVITP-2132952-v1-Eindrapport-Recreatieschap-Spaarnwoude-geheel-en-5-minutenversie.PDF PDF, 3.47 MB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 13:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Uitnodiging studiedag stimulering biologische landbouw

DOCUVITP-2132951-v1-Uitnodiging-studiedag-stimulering-biologische-landbouw.PDF PDF, 56.18 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 13:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Nieuwsbrief Windplan Groen

DOCUVITP-2132949-v1-Nieuwsbrief-Windplan-Groen.PDF PDF, 840.95 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 13:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Openbaar verslag bestuur van de vergadering van 21 september

DOCUVITP-2132947-v1-Openbaar-verslag-bestuur-van-de-vergadering-van-21-september.PDF PDF, 124.91 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 13:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Maandelijks MRA Raads- en Statenledenbericht editie 6 inclusief reminder

DOCUVITP-2132946-v1-Maandelijks-MRA-Raads-en-Statenledenbericht-editie-6-inclusief-reminder.PDF PDF, 465.01 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 13:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief Eventus Windpark Zeewolde

DOCUVITP-2132945-v1-Brief-Eventus-Windpark-Zeewolde.PDF PDF, 2.24 MB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 13:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Gezamenlijke aanbiedingsbrief Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

DOCUVITP-2132943-v1-Gezamenlijke-aanbiedingsbrief-Deltaplan-Ruimtelijke-adaptatie.PDF PDF, 142.54 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 13:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanbiedingsbrief Provinciale Staten ontwerp programmabegroting 2018-2021 Het Flevolands Archief (HFA) voor zienswijze