Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (32)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. voortgang initiatief voorstel Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2164779-v5-PS-mededeling-voortgang-initiatief-voorstel-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 90.54 KB

Metadata

Publicatie datum
22-12-2017
Laatst gewijzigd
22-12-2017 12:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. voortgangsrapportage project Ombouw kruising Ganzenweg-Knardijk (peildatum november 2017)

Mededeling m.b.t.4e nieuwsbrief Regioplan windenergie

DOCUVITP-2168482-v3-PS-Mededeling-4e-nieuwsbrief-Regioplan-windenergie.PDF PDF, 1.31 MB

Metadata

Publicatie datum
22-12-2017
Laatst gewijzigd
22-12-2017 12:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. subsidieverlening Podiumkunsten 2018

DOCUVITP-2164351-v6-MEDEDELING-STATEN-inzake-subsidieverlening-Podiumkunsten-2018.PDF PDF, 139.31 KB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 11:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. voortgangsrapportage Infrastructuur Lelystad Airport

DOCUVITP-2167004-v2-17129-Mededeling-PS-Voortgangsrapportage-Infrastructuur-Lelystad-Airport.PDF PDF, 12.52 MB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 13:06
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. FT 2018 Flevolandse gemeenten en GR-en

DOCUVITP-2142616-v3-Mededeling-PS-FT-2018-Flevolandse-gemeenten-en-GR-en.PDF PDF, 94.06 KB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 12:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Nieuwsbrief Windplan Groen

DOCUVITP-2173483-v1-Nieuwsbrief-Windplan-Groen.PDF PDF, 602.81 KB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 11:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 9

DOCUVITP-2173472-v1-Maandelijks-MRA-Raads-en-Statenleden-bericht-editie-9.PDF PDF, 212.37 KB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 11:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanbod gratis Politiek Actief voor Provincies

DOCUVITP-2173471-v1-Aanbod-gratis-Politiek-Actief-voor-Provincies.PDF PDF, 342.31 KB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 11:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Publicatie RvC-Rli-advies - Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving