Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (20)

Exporteren naar

PDF Excel

Nieuwsbrief Toerisme Flevoland - Februari 2017

DOCUVITP-2034614-v1-Nieuwsbrief-Toerisme-Flevoland-Februari-2017.PDF PDF, 378.8 KB

Metadata

Publicatie datum
16-02-2017
Laatst gewijzigd
16-02-2017 11:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Verslag Atelierweken 2017

DOCUVITP-2034609-v1-Verslag-Atelierweken-2017.PDF PDF, 18.97 KB

Metadata

Publicatie datum
16-02-2017
Laatst gewijzigd
16-02-2017 11:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Inspreektekst mevrouw Hartlief - PS 8 februari 2017

DOCUVITP-2034607-v1-Inspreektekst-mevrouw-Hartlief-PS-8-februari-2017.PDF PDF, 281.32 KB

Metadata

Publicatie datum
16-02-2017
Laatst gewijzigd
16-02-2017 11:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Behandelingsbericht Statenvragen - PvdD - regiotaxi

DOCUVITP-2031319-v2-Behandelingsbericht-statenvragen-PvdD-regiotaxi.PDF PDF, 102.69 KB

Metadata

Publicatie datum
16-02-2017
Laatst gewijzigd
16-02-2017 11:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Tarievenhuis OV Oost

DOCUVITP-2030969-v3-Schriftelijke-mededeling-aan-PS-over-Tarievenhuis-OV-Oost.PDF PDF, 108.32 KB

Metadata

Publicatie datum
16-02-2017
Laatst gewijzigd
16-02-2017 11:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Beantwoorden bewonersvragen bewonersverenigingen Golfpark en FlevoGolfResort

Beantwoording Statenvragen - PvdD - Vuurwerk en vogelgriep

DOCUVITP-2027337-v2-Beantwoording-statenvragen-PvdD-vuurwerk-en-vogelgriep.PDF PDF, 144.52 KB

Metadata

Publicatie datum
09-02-2017
Laatst gewijzigd
09-02-2017 12:40
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Voortgang verduurzaming beroepsvisserij

DOCUVITP-2024805-v5-Voortgang-verduurzaming-beroepsvisserij.PDF PDF, 724.85 KB

Metadata

Publicatie datum
09-02-2017
Laatst gewijzigd
09-02-2017 12:40
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Klimaatdoelstelling

DOCUVITP-2023191-v3-Klimaatdoelstelling-Mededeling.PDF PDF, 1.12 MB

Metadata

Publicatie datum
09-02-2017
Laatst gewijzigd
09-02-2017 12:40
Zichtbaarheid
Openbaar

Lijst van ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten d.d. 8 februari 2017 - week 2 t/m 4

DOCUVITP-2012271-v2-Lijst-van-ingekomen-stukken-vergadering-Provinciale-Staten-d-d-8-februari-2017.pdf PDF, 435.69 KB

Metadata

Publicatie datum
08-02-2017
Laatst gewijzigd
27-02-2017 17:08
Zichtbaarheid
Openbaar